Reformen av yrkesutbildningen

Genom reformen förnyas hela yrkesutbildningen. De nuvarande lagarna sammanslås till en lagstiftning som omfattar såväl unga som vuxna. Därtill revideras finansieringen, styrsystemen, examensstrukturen, verksamhetsprocesserna och anordnarstrukturen för yrkesutbildningen. Reformen bereds i tätt samarbete med anordnarna av yrkesutbildning och intressentgrupperna. Revideringarna kommer att träda i kraft från början av år 2018.

Det senaste inom Yrkesskolereformen (Undervisnings- och kulturministeriet)