Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Utbildningsstyrelsen har gett ut ett meddelande till anordnarna av grundläggande konstundervisning. Med detta meddelande vill Utbildningsstyrelsen klargöra både begreppet grundläggade konstundervisning och skillnaden mellan den fördjupade och den allmänna lärokursen.

 

Relaterat

Utbildningsstyrelsens meddelande, där begreppet grundläggande konstundervisning och skillnaden mellan den fördjupade och den allmänna lärokursen klargörs.

Den grundläggande konstundervisningens begrepp, uppbyggnad och omfattning (pdf)