Examen i undervisningsförvaltning

Examen är avsedd för dem som arbetar inom utbildningsförvaltningen och för dem som har för avsikt att söka sig till ledarskaps- och förvaltningsuppgifter inom utbildningsförvaltningen. Examen är ett sätt att visa tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning som förutsätts av rektorer i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Examen i undervisningsförvaltning omfattar 15 studiepoäng.

Den examen som baserar sig på de förnyade examensgrunderna och som trädde i kraft 1.8.2018 består av två separata delar och behandlar följande ämnesområden:

Del A: Förvaltningens grunder

1. Allmän förvaltning, offentlighet, dataskydd samt kommunalförvaltning
2. Utbildningsväsendets förvaltning
3. Utbildningsväsendets finansieringssystem

Del B: Rektorns ledarroller

1. Rektorn som ansvarig för skolans verksamhet
2. Rektorn som pedagogisk ledare
3. Rektorn som personalchef (anställningsförhållande och lagstadgade förpliktelser)

Examen avläggs genom två olika skriftliga förhör (A-delen och B-delen).

Ämnesområden kan också, i samband med vissa examensförberedande utbildningar, avläggas som andra skriftliga delprestationer än som tenter.

Examen kan avläggas enligt de gamla examensfordringarna, som trädde i kraft 1.8.2015, fram till 31.7.2020.

Avläggandet av examen kan påbörjas när som helst. Examen är avgiftsbelagd. Examensavgiften är 256 €, som täcker alla kostnader för examen förutom eventuella omtagningar av tent i något eller några ämnesområden. Omtagning av tenten kostar 87 €.

Utbildningsstyrelsen anordnar utbildning som förbereder för examen i undervisningsförvaltning (ordnas endast på finska, Opetushallinnon kurssi). Kursen i undervisningsförvaltning är avgiftsbelagd. Kurser ordnas vanligtvis två gånger per år. Information om kursen i undervisningsförvaltning ges i Utbildningsstyrelsens fortbildningskalender (www.oph.fi/koulutus). Mera information ger utbildningsplanerare Jari Kiriloff, tfn. 029 533 1357, .

Också vissa andra aktörer anordnar kurser som förbereder för examen i undervisningsförvaltning. Avlagda studier som till innehållet motsvarar examen i undervisningsförvaltning kan ersätta del eller delar av examen.

Mera information om avläggande av examen, examensgrunderna och examensfordringarna framgår av föreskriften Grunderna för examen i undervisningsförvaltning samt examensfordringarna.

För närmare information och examen på svenska, vänligen kontakta
Annika Westerholm, tfn 029 533 1221,