Erkännande av examina

Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas i Finland av olika organisationer beroende på ändamålet.

Utbildningsstyrelsen

Myndigheterna inom de olika branscherna fattar beslut om yrkeskvalifikationer på grundval av en utländsk examen enligt sin behörighet (-> Yrkeskvalifikationer på grundval av en utländsk examen).

Arbetsgivarna bedömer kompetensen som en utländsk examen ger då de anställer ny personal och om inte uppgiften i fråga med stöd av lagstiftningen kräver en viss utbildning eller en examen av en viss nivå, eller rätt att utöva yrket.

Högskolor och övriga läroanstalter fattar beslut om vilken behörighet för fortsatta studier en utländsk examen ger och om tillgodoräknandet av utländska studier som en del av en finländsk examen. Vid behov ger Utbildningsstyrelsen högskolorna råd i frågor som gäller akademiskt erkännande.

Utbildningsstyrelsen har uppgifter med anknytning till erkännandet av en i Finland avlagd examen eller i Finland förvärvade yrkeskvalifikationer utomlands. Utbildningsstyrelsen


Klicka på bilden för att öppna diagrammet i separat flik. Diagrammet finns tillgängligt även på finska, engelska och ryska i spalten på höger sida.

 

Kontaktuppgifter

  • Växel:
    +358 (0)295331000

Frågor och svar

Broschyr och diagram om erkännande av examina på olika språk

Broschyr

Diagram