Aktuellt

 • 22.5.2018Meddelande

  Hälften av högskolornas utländska examensstuderande planerar att stanna i Finland

  Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar International Student Barometer.

 • 22.5.2018Webbnyhet

  Visioner och riktlinjer för högskolornas internationalisering diskuterades i Jyväskylä

  400 sakkunniga inom internationella ärenden samlades på vårdagarna för högskolornas internationella ärenden. – Internationalisering främjar kunnandet och skapar bättre förutsättningar för de studerande att svara på globala utmaningar och klara sig på dagens arbetsmarknad, betonade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i sitt öppningstal.

 • 18.5.2018Blogg

  Fenomenbaserad prognostisering

  Kari NyyssöläHur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till. Läs mer

 • 17.5.2018Webbnyhet

  Europeiskt kulturarvspris till projektet Kulturvolten

  Europeiska kommissionen och Europa Nostra publicerade den 15 maj vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018. Bland årets vinnare finns det finländska projektet Kulturvolten, som har främjat utarbetandet av planer för kulturfostran i kommunerna.

 • 15.5.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Största delen av de grundskoleelever som behöver särskilt stöd är pojkar ─ allt färre studerar i specialskola

  Under 2016 fanns det totalt 41 000 grundskoleelever som behöver särskilt stöd i Finland. Av dessa var hela 28 900 pojkar. Situationen är liknande i de övriga europeiska länderna. Antalet elever som studerar vid specialskolor har sjunkit under de senaste åren, men i en internationell jämförelse hör Finland inte till de ledande länderna där elever som behöver särskilt stöd placeras i grupper för allmän undervisning.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.