Aktuellt

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

GLP2021

GLP 2021

På webbplatsen finns information om revideringen av grunderna för gymnasiets läroplan.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Vipunen

Vipunen

Vipunen är utbildningsförvaltningens statistiktjänst. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen svarar gemensamt för dess innehåll.