Aktuellt

 • 20.2.2019Webbnyhet

  Vem blir årets tutorlärare 2019?

  Årets tutorlärare kommer att utlysas för första gången på de riksomfattande tutorlärardagarna i Aulanko i Tavastehus den 20 mars. Känner du en tutorlärare som förtjänar denna eftertraktade titel?

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Eleverna i grundskolan föredrar allt jämnt engelskan då de väljer språk

  Det har länge funnits en oro för att finländarnas språkkunskaper blir allt mer begränsade. Uppgifter i statistiktjänsten Vipunen visar att oron är befogad: cirka 80 % av eleverna i grundskolan väljer utöver det andra inhemska språket endast ett främmande språk och det är oftast engelska. Under de senaste tjugo åren har andelen som läser frivilliga språk minskat märkbart och för de frivilliga språkens del har också de regionala skillnaderna vuxit.

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Framtidsdagen samlar skolorna till världens största framtidsdiskussion den 1 mars

  Framtiden ses ofta som en självklarhet och långsiktiga framtidsreflektioner hamnar ofta i skymundan för mer brådskande ärenden. Vi har sällan tid att stanna upp och reflektera över vilka uppfattningar om framtiden som egentligen styr våra handlingar just nu. Under Framtidsdagen får barn och unga möjlighet att öva på metoder och färdigheter som kan hjälpa dem att bygga upp sin egen och en gemensam framtid.

 • 18.2.2019Webbnyhet

  Bildningsakademien hoppas på mer välvilja och utmanar till sannings-hackathon

  Andra årskursen av Bildningsakademien samlades under två dagar för att finna lösningar på bildningssektorns framtida utmaningar. Fokus låg på såväl falska nyheter som klimatförändringen. Dagarna avslutades med att Bildningsakademien utmanade oss alla till att delta i ett hackathon om vetenskap, information och sanning som ordnas i oktober 2019.

 • 18.2.2019Meddelande

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 19 februari och avslutas tisdagen 12 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 000 nybörjarplatser. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

GLP2021

GLP 2021

På webbplatsen finns information om revideringen av grunderna för gymnasiets läroplan.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Vipunen

Vipunen

Vipunen är utbildningsförvaltningens statistiktjänst. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen svarar gemensamt för dess innehåll.