Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 - Lärarna och rektorerna i Finland 2016

Den här publikationen ger en översikt över rektors- och lärarkåren i Finland. Syftet med publikationen är att den ska vara ett verktyg vid planeringen av lärarutbildning och vid prognostiseringen av lärarbehovet, vilket i sin tur utvecklar och förbättrar kvaliteten på utbildningen på ett allmänt plan.

Insamlingar av uppgifter om lärare och rapporter som baseras på dem har genomförts sedan år 1999. Statistikcentralen ansvarar för datainsamlingarna och de genomförs med tre års mellanrum. Den senaste insamlingen gjordes år 2016.

I datainsamlingen år 2016 ingår uppgifter om lärare och rektorer i Finland på alla stadier och om deras formella behörighet enligt den huvudsakliga arbetsuppgiften. Dessutom samlades uppgifter in om andra undervisningsämnen eller -områden, tjänstetyp, ålder, kön och utbildning. Annan information som framkom i insamlingen var lärarnas deltagande i fortbildning och påbyggnadsutbildning, yrkeslärarnas deltagande i arbetslivsperioder och undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig också med publikationer från tidigare insamlingar på Utbildningsstyrelsens webbsidor


År: 2017

ISBN: 978-952-13-6341-2 (häft.), 978-952-13-6342-9 (pdf)

Serie: Raportit ja selvitykset 2017:2

ISSN: 1798-8918 (häft.), 1798-8926 (pdf)

Publikationen finns på följande språk:
finska, i publikationen ingår en särskild svenskspråkig del

Publikation:


Brochyrer:


Boken kan beställas från Timo Kumpulainen ()