Organisation

På Utbildningsstyrelsen finns verksamhetsenheter för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, yrkesutbildning, internationaliseringstjänster, tjänster för utbildningssektorn, förvaltningstjänster och svenskspråkig utbildning.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

 • Kommunikation, Marjo Somari
 • Innovationscentret, Anneli Rautiainen
 • Programmet Education Finland, Lauri Tuomi
 • Intern revision, Ville Autero

Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, direktör Jorma Kauppinen

 • Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik, Ulla Laine
 • Gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning, Petri Lehikoinen
 • Fritt bildningsarbete och utbildning för kulturella minoriteter, Leena Nissilä

Yrkesutbildning, direktör Anni Miettunen

 • Yrkeskunnande, Kati Lounema
 • Prognostisering, Kari Nyyssölä
 • Erkännande av examina, Carita Blomqvist

Internationaliseringstjänster, direktör Samu Seitsalo

 • Internationella rådgivningstjänster, Hanna Boman
 • Internationaliseringstjänster för högskoleutbildningen, Juha Ketolainen
 • Internationaliseringstjänster för utbildning, ungdoms- och kulturverksamheten, Mikko Nupponen

Sektortjänster, direktör Raakel Tiihonen

 • Statistik, analys och internationella ärenden, Kristiina Volmari
 • Statsandelar, Antti Markkanen
 • Tjänster för elever och studerande, Pekka Matikainen
 • Utbildning och förlagsverksamhet, Paula Merikko

Förvaltningstjänster, förvaltningsdirektör Matti Lahtinen

 • Förvaltning och personal, Petri Heikkilä
 • Ekonomi och planering, Marita Sipola
 • Dataadministration, Erja Nokkanen

Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, direktör Gun Oker-Blom

 • Grundläggande utbildning, Maj-Len Engelholm
 • Gymnasieutbildning, Pamela Granskog
 • Yrkesutbildning, Ingeborg Rask
 • Småbarnspedagogik, Charlotta Rehn

Fristående enheter under Utbildningsstyrelsen

Nationella centret för utbildningsutvärdering, direktör Harri Peltoniemi

Studentexamensnämnden, generalsekreterare Tiina Tähkä

 

Kontaktuppgifter

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Generaldirektörens assistent Mirja Voutilainen
tfn. 0295 331 602