Internationell verksamhet

Utbildningsstyrelsen koordinerar flera internationella projekt, program, tävlingar, nätverk och funktioner. Du kan bekanta dig med våra tjänster under rubrikerna i spalten till vänster.

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) svarar för program i anslutning till internationellt utbyte. Ifall du söker information om t.ex. studier utomlands eller om hur utländska studenter kommer till Finland inom programmen Leonardo, Comenius, Erasmus eller Nordplus, besök då CIMO:s webbplats.

CIMO

Internationella besök

Utbildningsstyrelsen ordnar besök för sakkunniga inom utbildningssektorn som vill bekanta sig med det finländska skolsystemet. Mot avgift ordnar vi skräddarsydda besöksprogram enligt besökarnas önskemål i vilka ingår föreläsningar av experter och besök vid olika enheter inom utbildningssektorn.

Mera information: Hanna Laakso,

 

www.cimo.fi - Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster