Utbildning om de nya grunderna våren 2019

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med Regionförvaltningsverken en utbildningsturné under våren 2019. Utbildningarna fokuserar på att öppna upp de centrala ändringarna i grunderna för planen för småbarnspedagogik och på hur dessa ändringar påverkar de lokala planerna för småbarnspedagogik. Utbildningarna genomförs i samarbete med Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Svenskspråkiga utbildningar ordnas på tre orter enligt följande:

  • 20.3.2019 Helsingfors
  • 29.3.2019 Åbo
  • 2.4.2019 Vasa

De finskspråkiga utbildningarna hittar du här.

Bakgrund till revideringen av grunderna

De nya grunderna för planen för småbarnspedagogiken har utarbetats i samarbete med olika instanser. Utbildningsstyrelsen bjöd in anordnare av småbarnspedagogik och intressentgrupper till diskussionsmöten 14.9,15.9 och 25.9.2018. Den officiella remissbehandlingen genomfördes 1.11-14.11.2018 och då hade man också möjlighet att kommentera utkastet till grunderna på nätet. Utbildningsstyrelsen önskade i första hand respons på de ändringar som gjorts. Utbildningsstyrelsen fick totalt 17 utlåtanden. På nätet kommenterade 136 personer eller organisationer utkastet. Utkastet till grunderna behandlades i Utbildningsstyrelsens direktion 13.12.2018.

Syftet med revideringen av grunderna har varit att uppdatera grundernas begrepp, källhänvisningar och innehåll i enlighet med nya lagen. I arbetet har man beaktat den respons som Utbildningsstyrelsen fick under beredningen. Därtill har man utnyttjat resultatet av utvärderingen som nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomfört om implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

Webbförfrågan om grunderna för planen för småbarnspedagogik var öppen 1.11-14.11.2018

Ändringarna är markerade med gul färg. Text som raderas är överstreckad.

Utkast till grunderna (pdf)
Länk till webbförfrågan
Utgångspunkter för revideringen av grunderna
(pdf)