Allmänbildande utbildning

På dessa sidor finns information om statsunderstöd som kan sökas för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet, grundläggande konstundervisning och det fria bildningsarbetet. Därtill hittar du bakgrundsinformation om statsunderstöd och rapporteringsblanketter.