Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet

De här sidorna innehåller information om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet, om kostnader, inkomster, elev- och studerandeantal, övriga prestationsmängder samt om mätare som beskriver yrkesutbildningens resultat.

Statsbidragsmyndighet i förvaltningen av finansieringssystemet är undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsens enhet för statsandelar svarar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet för insamlingen av data för statsandelssystemet, informationstjänster och kundrådgivning. En del av uppgifterna fås från Statistikcentralen.