22.5.2018

Visioner och riktlinjer för högskolornas internationalisering diskuterades i Jyväskylä

Nästan 400 sakkunniga inom internationella ärenden vid finländska universitet och yrkeshögskolor samlades på vårdagarna för högskolornas internationella ärenden i Jyväskylä.

– Högskolornas internationella kontakter har ökat under de senaste årtiondena. De främjar kunnandet och skapar bättre förutsättningar för de studerande att svara på globala utmaningar och klara sig på dagens arbetsmarknad. Det internationella samarbetet bör stärkas ytterligare, betonade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i sitt öppningstal. – Finland kunde i egenskap av känt utbildningsland ha en mer betydande roll i arbetet med att lösa utbildningsrelaterade problem i världen, vilket är i linje med det globala ansvarets anda. När vi agerar aktivt öppnas också nya möjligheter för utbildningsexporten.

På vårdagarna hölls huvudanförandet av André Noël Chaker, som livfullt och inspirerande presenterade ett framgångskoncept för hur den finländska utbildningen kan erövra världen. Konceptet kombinerar på ett kreativt sätt positiv särprägel, mod att samtala och förmåga att samarbeta.

Under parallellsessionen diskuterade man bland annat globalt ansvar, utbildningsexport, rekrytering av studerande, marknadsföring av studier, studerandemobilitet och internationella forskarprogram. Ett genomgående tema för programmet var de riktlinjer för att främja internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning som undervisnings- och kulturministeriet publicerade ifjol.

Programmet gav en bred översikt över aktuella frågor kring högskolornas internationalisering. Ett garde av över 80 talare är ett fint exempel på högskolornas samarbete och visar att vi vill utveckla och främja internationaliseringen genom samarbete, säger Anna Grönlund, internationaliseringschef vid Jyväskylä universitet. – En viktig del under vårdagarna är också att deltagarna nätverkar och får inspiration.

Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden ordnas årligen. Arrangörer i år var Jyväskylä universitet, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Humanistinen ammattikorkeakoulu i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Från de finländska högskolorna åker årligen cirka 10 000 studerande utomlands på studentutbyte eller arbetspraktik som ingår i studierna. I stort sett lika många utländska utbytesstuderande kommer till Finland. Den främsta kanalen för studerandeutbyte är Europeiska unionens program Erasmus+. Vid de finländska högskolorna studerar över 20 000 utländska examensstuderande, vilket är cirka 7 procent av alla studerande. Antalet finländska examensstuderande utomlands har ökat märkbart under de senaste åren, de är nu cirka 8 000.

Statistik över högskolornas internationalisering

400 sakkunniga inom internationella ärenden samlades på vårdagarna för högskolornas internationella ärenden. – Internationalisering främjar kunnandet och skapar bättre förutsättningar för de studerande att svara på globala utmaningar och klara sig på dagens arbetsmarknad, betonade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i sitt öppningstal.

 

FacebookTwitterYouTube