11.6.2018

Vinnare i tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens: AEL:s modell för arbetssäkerhetsutbildning inom cirkulär ekonomi

Webbnyhet

Under våren 2018 ordnade Utbildningsstyrelsen en tävling för att hitta goda modeller för hur utbildningsanordnarna utvecklar säkerhetskompetens och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Vinnaren av tävlingen är Ammattienedistämislaitossäätiö AEL med sin modell för arbetssäkerhetsutbildning för aktörer inom cirkulär ekonomi. Vinnaren tillkännagavs på Utbildningssektorns ledarskapsforum den 11 juni.

Vinnaren av tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens är en utbildningsmodell som AEL utvecklat tillsammans med arbetslivet. Modellen grundar sig på att den studerande självständigt genomför arbetssäkerhetskontroller med material och övningar. Kontrollerna öppnas med en mobil enhet och innehållet gäller den aktuella arbetsmiljöns säkerhetsanvisningar. När den studerande har övat tillräckligt, mäts kunnandet i ett prov i en virtuell omgivning.

Studiematerialet är digitalt och visuellt. Materialet innehåller rikligt med rörliga bilder och endast lite text, så det är också lämpligt för personer med inlärningssvårigheter eller för dem som inte ännu pratar finska så bra. Att utnyttja en virtuell omgivning ger också möjlighet att lära sig genom misstag, eftersom verkliga incidenter inte kan uppstå. I utbildningen har man gjort upp kriterier för arbetssäkerhetsutbildning, vilket möjliggör att säkerhetsaspekten kan beaktas vid individualisering av studierna.

Att göra säkerhetsutbildningen mer praktiskt inriktad är ett behov som aktörerna inom cirkulär ekonomi framfört. Modellen har utvecklats i nära samarbete med Huvudstadsregionens återvinningscentral och Ekotori i Åbo. AEL kommer att använda modellen också i sin egen logistikutbildning för invandrare. Den kan också användas av andra aktörer inom cirkulär ekonomi och inom logistikföretag.

Enligt juryn är modellens styrkor i synnerhet arbetslivsorientering, praktisk inriktning, utnyttjande av ny teknik och hänsyn till olika sätt att lära sig. Juryn berömde modellen också för att den kan användas inom andra områden.

Många sätt att utveckla säkerhetskompetens

Många utbildningsanordnare som deltog i tävlingen har systematiskt utvecklat heltäckande hantering av säkerheten. Tävlingsjuryn lyfte fram uppmuntrande exempel, bland annat vidareutvecklandet av utbildningen för arbetssäkerhetskort enligt branschspecifika behov, att studerande har blivit mer delaktiga och fått spela en större roll i utvecklandet av säkra arbetssätt samt användningen av ny teknik i säkerhetsutbildningen.

Ett av syftena med tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens var att främja verkställandet av reformen och verksamhetens kvalitet. Tävlingen är en del av undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram för att utveckla lärgemenskapernas säkerhetskultur. Tävlingen utgör också en del av samarbetet Säkerhetspartner mellan Utbildningsstyrelsen och kemiindustrin. Samarbetets målsättning är att lyfta fram betydelsen av säkerhetskultur och -kompetens speciellt inom yrkesutbildning.

I juryn fanns representanter för Utbildningsstyrelsen, Finlands näringsliv EK, Finlands fackförbunds centralorganisation FCC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Arbetarskyddscentralen.

Ytterligare information

Överingenjör Arto Pekkala,
Överingenjör Jaana Villikka-Storm,
Sakkunnig Tiina Kärkkäinen,

Under våren 2018 ordnade Utbildningsstyrelsen en tävling för att hitta goda modeller för hur utbildningsanordnarna utvecklar säkerhetskompetens och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Vinnaren av tävlingen är Ammattienedistämislaitossäätiö AEL med sin modell för arbetssäkerhetsutbildning för aktörer inom cirkulär ekonomi. Vinnaren tillkännagavs på Utbildningssektorns ledarskapsforum den 11 juni.

 

FacebookTwitterYouTube