20.2.2019

Vem blir årets tutorlärare 2019?

Webbnyhet

Årets tutorlärare kommer att utlysas för första gången på de riksomfattande tutorlärardagarna i Aulanko i Tavastehus den 20 mars. Känner du en tutorlärare som förtjänar denna eftertraktade titel?

Utbildningsstyrelsen väljer årets tutorlärare utgående från allmänhetens förslag. Årets tutorlärare belönas högtidligt med en personlig digiapparat. Också bland dem som gett förslag lottar vi ut två digiapparater.

Föreslå årets tutorlärare 2019!

Tutorläraren som du nominerar kan vara en person som med gott föredöme och ändlös energi främjat växelverkan, nätverkande och samarbete lärare emellan. Hen kan ha en lång karriär bakom sig som guru inom undervisningsteknologi eller vara en stigande stjärna som passionerat gått in för att utveckla t.ex. bedömningen. Kanske hen har spridit budet om tutorlärarverksamheten till andra skolor, kommuner eller t.o.m. riket runt? Eller satsat på att handleda de närmaste kollegerna och att uppnå möjligast stora lokala effekter? Årets tutorlärare kan också ha andra styrkor.

Nu kan du föreslå en person som enligt dig förtjänar erkännande för ett gott arbete.

Årets tutorlärare kommer att utlysas för första gången på de riksomfattande tutorlärardagarna i Aulanko i Tavastehus den 20 mars. Känner du en tutorlärare som förtjänar denna eftertraktade titel?

 

FacebookTwitterYouTube