7.6.2018

Utbildningsstyrelsen utreder tvåårig förskoleundervisning

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen utreder tvåårig förskoleundervisningUtbildningsstyrelsen kommer att göra en utredning om eventuell tvåårig förskoleundervisning. Utredningen görs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt med de kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Det första mötet om försöket och utredningen hölls den 4 juni 2018 på Utbildningsstyrelsen.

I utredningen granskar man hurdana förändrings- och utvecklingsbehov en tvåårig förskoleundervisning skulle innebära ur barnens synvinkel samt gör en bedömning av vad det kräver av det lokala beslutsfattandet. Dessutom utreds de förändringsbehov som gäller den nationella lagstiftningen och grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Avgiftsfri småbarnspedagogik är ett försök som ministeriet startat i år, där den centrala målsättningen är att öka femåringarnas deltagande i den småbarnspedagogiska verksamheten.

– I försöket utreds om femåringarnas deltagande i den småbarnspedagogiska verksamheten ökar då den är avgiftsfri. Dessutom utreds hur avgiftsfri småbarnspedagogik kunde ordnas i praktiken och hur pedagogiken borde utvecklas. Familjerna ska också få stöd i frågor om val av småbarnspedagogiska tjänster. En fråga är till exempel hur man ska övertyga föräldrarna om småbarnspedagogikens fördelar, säger undervisningsrådet Kirsi Alila vid undervisnings- och kulturministeriet.

– Då fler barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet, främjar vi utbildningsmässig jämlikhet. Det är viktigt att fokusera på en hög kvalitet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt på ett gott samarbete med familjerna, säger undervisningsrådet Ulla Laine vid Utbildningsstyrelsen.

I försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik och tvåårig förskoleundervisning deltar totalt 20 kommuner och uppskattningsvis 12 400 barn. Kommunerna är: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vironlahti tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Jyväskylä, Libelits, Sonkajärvi, Kitee, Kyrkslätt och Tövsala.

– Försöket förutsätter att man i kommunerna löser många praktiska frågor. Om försöket får fortsättning kommer det att ha en stor inverkan på praxis inom småbarnspedagogiken. Därför är en gemensam reflektion bland deltagarna i experimentet viktig och även utbytet av erfarenheter, konstaterar undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa vid Utbildningsstyrelsen.

Meningen är att försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik fortsätter under åren 2019–2020. Enligt planerna ska statsunderstödsansökan för den perioden öppnas hösten 2018.

Läs mer om försöket med avgiftsfri förskoleundervisning på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: En fjärdedel av femåringarna med i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik 21.3.2018

Utbildningsstyrelsen kommer att göra en utredning om eventuell tvåårig förskoleundervisning. Utredningen görs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt med de kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

FacebookTwitterYouTube