8.2.2018

Uppgifter om studieprestationer och studierätt samlas på ett ställe – tjänsten byggs stegvis men kan testas redan nu

Koski-projektet gör det möjligt att se sina examina och studieprestationer på ett och samma ställe. Redan nu kommer man åt sina egna uppgifter, men de egentliga funktionerna tas i bruk senare under våren som en del av tjänsten Min Studieinfo.

Koski samlar uppgifterna om alla elevers och studerandes utbildning, allt från enskilda studieprestationer till avlagda examina. Tjänsten innehåller också uppgifter om den studierätt man fått och om det centrala innehållet och kraven på kunnande i de examina som man avlagt. Uppgifterna kommer att vara i säkert förvar.

– Tjänsten utvidgas stegvis och den är inte färdig ännu, men det är redan möjligt att logga in och se sina uppgifter. Läroanstalterna för in existerande information fram till den 28 februari 2018, så det finns ingen orsak till oro även om någon information tills vidare fattas, säger projektchef Joonas Mäkinen vid Utbildningsstyrelsen.

I tjänsten kan följande uppgifter visas:

• Studierätt och -prestationer inom grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen som registrerats efter januari 2018
• Studentexamina som avlagts efter år 1990
• Högskoleprestationer och studierätt i huvudsak från 1995 framåt, men det kan förekomma undantag beroende på högskolan

– Ifall det i mars fortfarande fattas uppgifter om studieprestationer eller studierätt som enligt uppgifterna ovan borde synas, kan man kontakta den egna läroanstalten, säger Mäkinen.

Lättare att sköta ärenden och mindre överlappande arbete

I fortsättningen kan myndigheter som enligt lagen har rätt att få uppgifter om studier och studierätt få dem genom Koski-tjänsten. För medborgarna kunde tjänsten komma till nytta till exempel då man söker arbete, vid erkännande av tidigare förvärvat kunnande eller då man vill följa upp studiernas framskridande eller närvaro vid utbildningen. Tanken är att man också själv kunde dela information vidare till olika instanser.

Uppgifterna kommer att överföras till Koski automatiskt från utbildningsanordnarnas system, så det går ingen onödig tid till att samla in och skicka dem.

– Tack vare tjänsten behöver myndigheterna inte längre föra överlappande register, då sparar man både tid och pengar, säger Mäkinen.

Utbildningsstyrelsen bygger upp tjänsten tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet. Lagen som Koski kräver trädde i kraft i början av år 2018. Tjänsten blir en del av Min Studieinfo, där det hittills har varit möjligt för sökande att redigera sina ansökningar och ta emot en erbjuden studieplats. Avsikten är att öppna tjänsten i hela sin omfattning under år 2019.

Mer information:

Projektchef Joonas Mäkinen, utbildningsstyrelsen, , tfn 029 533 1271
Rådgivning:

Koski-projektet gör det möjligt att se sina examina och studieprestationer på ett och samma ställe. Redan nu kommer man åt sina egna uppgifter, men de egentliga funktionerna tas i bruk senare under våren som en del av tjänsten Min Studieinfo.

 

FacebookTwitterYouTube