2.2.2018

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bjuder in till att fira samernas nationaldag!

Webbnyhet

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Festdagen är fortfarande rätt ung, den skrevs in i den finländska almanackan år 2004. Beslutet om nationaldagen fattades ändå redan 1992 och festdagens rötter sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden, till år 1917. Då ordnades det första nordiska samelandsmötet i Trondheim i Norge, där avsikten var att diskutera samernas levnadsförhållanden och ta ställning till samiska frågor. Då anses också samernas politiska medvetenhet ha fötts. Nationaldagen är en av samernas egna flaggdagar, men myndigheterna i Finland, Sverige och Norge rekommenderar också allmän flaggning.

Kulturarvet och den kulturella omgivningen är något som finländarna är måna om, vilket framgår i den färska kulturarvsbarometern. Naturen, omgivningen, sederna, traditionerna, hantverket och språket ansågs vara de viktigaste sakerna att ta vara på. Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Sametinget avtalat om att under tre år utveckla möjligheterna för undervisning på distans. Detta skulle förbättra möjligheterna till kompletterande undervisning i det samiska språket speciellt för de samiska barn som bor utanför hembygdsområdet.

– Det egna modersmålet är vårt bästa redskap för att uttrycka oss själva, våra känslor och tankar och för att kommunicera med andra. Det har varit fint att se hur de unga samerna uppskattar sitt språk och sitt kulturella arv och hur de vill trygga kontinuiteten, säger kultur- och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Utbildningsstyrelsens generalsekreterare Olli-Pekka Heinonen betonar vikten av att uppmärksamma samernas nationaldag i skolorna. Det är i linje med grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, som säger att skolan som en lärande gemenskap för fram betydelsen av samekulturen i Finland. Det främjar förståelsen och respekten mellan individer och grupper och ett ansvarsfullt agerande gentemot varandra. I skolgemenskapen ska man också vara medveten om att rätten till det egna språket och den egna kulturen är en grundrättighet.

– Samernas nationaldag ger en god möjlighet att lära känna samerna som det enda ursprungsfolket i Europa samt de samiska kulturtraditionerna, säger Heinonen.

I firandet av samernas nationaldag kan man utnyttja det material som Utbildningsstyrelsen har utarbetat tillsammans med Sametinget. På webbplatsen Oktavuohta finns information om samerna, det samiska språket och kulturen samt material och redskap som kan användas i undervisningen.

Samernas nationaldagsfirande kan också följas i medierna. Rundradions samiska redaktion följer med nationaldagens händelser i samarbete med grannländernas samiska radio- och tv-redaktioner och rapporterar i radio och tv samt på webben och i sociala medier.

Utbildningsstyrelsen har utsett samerna och den samiska kulturen som huvudtema i firandet av det europeiska kulturarvsåret 2018.

Se Olli-Pekka Heinonens videohälsning på finska:

Webbnyheten på samiska:

Mer information

Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä:
Undervisningsrådet Susanna Rajala:
Överinspektör Maria Edel:
Undervisningsrådet Paula Mattila:

Undervisnings- och kulturministeriet:
Specialmedarbetare Daniel Sazonov:
Undervisningsrådet Anne Onnela:

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Festdagen är fortfarande rätt ung, den skrevs in i den finländska almanackan år 2004. Beslutet om nationaldagen fattades ändå redan 1992 och festdagens rötter sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden, till år 1917.

 

FacebookTwitterYouTube