6.4.2018

Tuula Åkerlund har tilldelats erkännandet lärare i romani 2018

Webbnyhet 6.4.2018

Utbildningsstyrelsen har tilldelat erkännandet lärare i romani för tredje gången. Valet gjordes utifrån förslag från allmänheten. Erkännandet offentliggjordes vid romernas nationaldagsseminarium den 6 april.

Tuula Åkerlund fick erkännandet för sitt långvariga arbete som lärare i romani. Urvalskriterierna var hennes intresse och förmåga att inspirera samt mångsidiga förtjänster inom utvecklandet av romanispråket. Förutom sitt undervisningsarbete har Tuula Åkerlund också utvecklat läromedel på romani och verkat som översättare och tolk. Nu är Tuula Åkerlund verksamhetsledare för Romano Missio.

Erkännandet delades ut för första gången år 2010. Då gick det till universitetslärare i romani Henry Hedman. Samtidigt tilldelades Juhani Valentin ett hedersomnämnande för fängelseundervisning i romani. År 2016 tilldelades erkännandet Helena Blomérus för undervisningsarbete i den grundläggande utbildningen och hedersomnämnandet till Armas Hagert för arbete inom den grundläggande utbildningen, romska sommarskolor och språkbon.

Erkännandet lärare i romani 2018 offentliggjordes vid romernas nationaldagsseminarium den 6 april vid Utbildningsstyrelsen. Erkännandet delades ut av riksdagsledamot Aila Paloniemi, ordförande för styrgruppen för Utbildningsstyrelsens team för romska befolkningens utbildning samt av Leena Nissilä, undervisningsråd och enhetschef vid Utbildningsstyrelsen.

Romernas nationaldag firas den 8 april. Dagen har varit inskriven i almanackan sedan år 2014.

Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen för romer och främjar det romska språket och kulturen. På Människorättscentrets video berättar Satu Blomerus, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen om romer och utbildningens jämlikhet (på finska):

Mer information:
Sakkunnig Satu Blomerus, tfn 029 533 1046,
Undervisningsrådet Susanna Rajala, tfn 029 533 1129,

Utbildningsstyrelsen har tilldelat erkännandet lärare i romani för tredje gången. Valet gjordes utifrån förslag från allmänheten. Erkännandet offentliggjordes vid romernas nationaldagsseminarium den 6 april.

 

FacebookTwitterYouTube