13.3.2018

Sökes: bästa praxis inom säkerhetskompetens

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen har utlyst tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens för anordnarna av yrkesutbildning. I säkerhetstävlingen söker vi efter de bästa modellerna för att utveckla säkerhetskompetensen och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Man kan delta i tävlingen fram till 4.5.2018.

Man kan delta i tävlingen med en beskrivning av hur utbildningsanordnaren utvecklar säkerheten eller med en mer detaljerad beskrivning av t.ex. en examensspecifik säkerhetskompetens eller -praxis.

Vinnarna belönas i juni. Förslagen utvärderas utgående från följande kriterier:

  • säkerheten i olika lär- och yrkesprovsmiljöer och vid den personliga tillämpningen av studierna
  • utvecklingen av säkerheten i samarbete med arbetslivet
  • kopplingen mellan säkerhetsarbetet och kvalitet
  • utveckling av en positiv attityd till säkerhet
  • konkreta fördelar
  • tillämpbarhet

Tävlingen anknyter till undervisnings- och kulturministeriet mer omfattande handlingsprogram för att utveckla lärgemenskapernas säkerhetskultur. Tävlingen utgör en del av samarbetet Säkerhetspartner mellan Utbildningsstyrelsen och kemiindustrin. Samarbetets målsättning är att lyfta fram betydelsen av säkerhetskultur och -kompetens speciellt inom yrkesutbildning.

Mer information

Arto Pekkala,
Jaana Villikka-Storm,
Tiina Kärkkäinen,

Utbildningsstyrelsen har utlyst tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens för anordnarna av yrkesutbildning. I säkerhetstävlingen söker vi efter de bästa modellerna för att utveckla säkerhetskompetensen och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Man kan delta i tävlingen fram till 4.5.2018.

 

FacebookTwitterYouTube