17.4.2018

Skolor och läroanstalter främjar hållbar utveckling

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

– Agenda2030 ligger i centrum för alla frågor, oavsett om det gäller regeringsprogram, organisationers strategier eller läroplansgrunderna. Agenda2030 genomsyrar hela tänkandet som de nya läroplansgrunderna baserar sig på, sade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen på det första mötet i Helsingfors den 9 april.

FN:s medlemsstater kom år 2015 överens om handlingsprogrammet Agenda2030. Agenda2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. Syftet med agendan är att världen ska vara i hållbart skick senast år 2030 så att alla länder och alla individer gör sin skäliga del. I Finland samordnas åtgärderna av statsrådets kansli. I läroplanens grunder har Agenda2030 skrivits in i värdegrunden, mångsidig kompetens, verksamhetskulturen, internationalism och olika läroämnen.

Enligt Heinonen är en central fråga förutom fostran för hållbar utveckling även hur skolorna själva agerar.

– Skolans verksamhetssätt måste vara i linje med innehållet i undervisningen. De kan inte stå i strid med varandra.

Samhällsåtagandet är ett redskap för att skapa förändringar

Utbildningsstyrelsens verktyg för att genomföra Agenda2030 är normer, informationsstyrning och finansiering. Utan samarbete med intressegrupper är verktygen dock onödiga. Enligt undervisningsrådet Marjaana Manninen är god utbildning en viktig uppgift för Utbildningsstyrelsen i främjandet av Agenda2030-målen. Genom detta förverkligas även alla övriga Agenda2030-mål.

– Vi vill upprätthålla ett högklassigt utbildningssystem och göra vår egen del i det. Ingen kan göra saker ensam, utan vi behöver samarbete.

Enligt Marja Innanen, biträdande generalsekreterare för generalsekretariatet för hållbar utveckling, är samhällsåtagandet ett redskap som alla kan ta i bruk för att skapa förändring. Enligt henne ska åtagandena skapa något nytt.

– Det gäller att inte skriva något som redan har gjorts, utan något som fortfarande är ogjort. Skolorna kan utgående från sin egen vardag diskutera vad de kan göra för att främja Agenda2030-målen.

Redan över 100 läroanstalter och skolor har gjort ett samhällsåtagande för hållbar utveckling. Totalt har redan närmare 800 åtaganden gjorts.

Följande frukostmöten för den allmänbildande utbildningen ordnas i Tammerfors 19.4, Uleåborg 25.4, Åbo 26.4, Kuopio 26.4.

Mer information

Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

 

FacebookTwitterYouTube