3.1.2019

Nordic@BETT – samarbete, innovation och digital kompetens i grundskolan

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med de andra nordiska länderna konferensen Nordic@BETT torsdagen den 24 januari klockan 14.00–17.00 i Logan Hall i London.

Nordiska Ministerrådet understöder även i år detta evenemang, där man i år lanserar samarbetsmodellen Nordic CRAFT, enligt vilken elever och lärare från de nordiska länderna tillsammans skapar innovationer med hjälp av digitala verktyg.

Under Nordic@BETT, som ordnas i London samtidigt med den internationella konferensen om utbildningsteknologi Bett Show, ligger fokus på hur de fem medverkande länderna kan samarbeta i frågor om innovation, problemlösning och andra så kallade framtidskompetenser (21st century skills). Evenemanget betonar särskilt digitala verktyg och digital kompetens. Elever och lärare från årskurserna 7–9 samarbetar över nationsgränserna vid hackathons och via nätet och använder den europeiska eTwinning-plattformen för att dela sina resultat med varandra. Vid Nordic@BETT står innovativ undervisning i centrum och publiken får ta del av intressanta och lärorika programpunkter.

På Nordic@Bett får du bland annat veta mer om:

• Nordic CRAFT – eleverna visar hur de jobbar med projekt med hjälp av hackathon och eTwinning.
• varför det är viktigt med innovativ undervisning och hur man arbetar innovativt över både läroämnes och -nationsgränser
• eTwinning som ett verktyg inom Nordic CRAFT
• hur man deltar i Nordic CRAFT

Dagen avslutas med en mottagning för deltagarna i Nordic@Bett.

Nordic@Bett ordnas 24.1.2019 klockan 14.00–17.00 i Logan Hall på adressen University College London, 20 Bedford Way, Bloomsbury, London.

Mer information:
Specialsakkunnig Riikka Aminoff, tfn 029 533 1387,
Direktör Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138,

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med de andra nordiska länderna konferensen Nordic@BETT torsdagen den 24 januari klockan 14.00–17.00 i Logan Hall i London.

 

FacebookTwitterYouTube