7.3.2019

Månadens statistik: Terminsavgifterna minskade antalet utländska studerande vid högskolorna åtminstone tillfälligt

Webbnyhet

Under 2017 påbörjade drygt 4 159 utländska studerande högskolestudier som leder till examen i Finland. Antalet sjönk med en fjärdedel jämfört med föregående år, då antalet utländska studerande uppgick till 5 500. Mest sjönk antalet studerande som inledde magisterstudier; antalet examensstuderande vid yrkeshögskolorna minskade i något mindre omfattning.

Det finns klart färre utländska studerande i universitetens utbildningar som leder till lägre högskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. Antalet studerande som inlett dessa studier har hållit sig på samma nivå. Siffrorna är tagna ur statistiktjänsten Vipunen och i dem ingår inte studerande som inlett doktorsutbildning.

Grafik: Högskolornas nya utländska studerande enligt examensnivå under 2008─2017

Högskolornas nya utländska studerande enligt examensnivå under 2008─2017

Minskningen av antalet utländska studerande hör ihop med terminsavgifterna som högskolorna sedan hösten 2017 tagit ut av studerande som kommer från länder utanför EU-/EES-området. Minskningen gällde uttryckligen denna studerandegrupp. Av dem som inlett sina studier under 2017 kom knappt 3 000 från länder utanför EU-/EES-området, vilket är 35 procent färre än året innan. Samtidigt ökade antalet studerande som kom från EU-/EES-området: de utgjorde 29 procent av dem som inlett sina studier nu, 2016 var deras andel endast 17 procent.

Absolut mest sjönk antalet studerande från Vietnam. Bland nya studerande uppgick deras antal till mindre än hälften jämfört med året innan. Även från Kina och Ryssland kom det avsevärt färre nya studerande. Dessa tre nationaliteter är de vanligaste bland utlänningar som studerar i Finland.

Antalet utlänningar som sökte till högskoleutbildning började öka

Antalet utlänningar som sökte och blev valda till utbildningar sjönk under hösten 2017, då terminsavgifter för första gången togs ut. Den finländska högskoleutbildningen har emellertid inte förlorat sin attraktionskraft och åtminstone enligt den senaste sökandestatistiken verkar det som att antalet utländska studerande åter kommer att öka.

Över 23 000 utländska medborgare sökte till yrkeshögskolornas och universitetens utbildningar som började hösten 2018, vilket är 36 procent fler än ett år innan. Särskilt ökade antalet sökande som kom från länder utanför EU-/EES-området. Även antalet utlänningar som antas till utbildning ökade med en femtedel; hösten 2018 uppgick antalet till drygt 6 300 och året innan till knappt 5 200. Alla som antas till utbildning inleder inte sina studier.

Antalet utlänningar som avlägger en examen vid finländska högskolor har tredubblats på 2000-talet. Under 2017 uppgick antalet till drygt 20 000, vilket är 7 procent av alla högskolestuderande. Antalet utländska studerande ligger i Finland över genomsnittet i OECD-länderna och är till exempel större än i Sverige och Norge.

Läs mer

Statistik om utländska studerande vid högskolor, nya utländska studerande och utländska sökande: Faktaa Express 9A/2018: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opsikelijoista suomalaisissa korkeakouluissa 2017

Education at a Glance 2018: OECD Indicators

Under 2017 påbörjade drygt 4 159 utländska studerande högskolestudier som leder till examen i Finland. Antalet sjönk med en fjärdedel jämfört med föregående år, då antalet utländska studerande uppgick till 5 500. Mest sjönk antalet studerande som inledde magisterstudier; antalet examensstuderande vid yrkeshögskolorna minskade i något mindre omfattning.

 

FacebookTwitterYouTube