1.2.2018

Månadens statistik: Befolkningens åldersstruktur och utbildningsnivå

Webbnyhet

År 2016 hade 71,4 % av befolkningen som fyllt 15 år avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Det största antalet avlagda examina var inom yrkesutbildningen på andra stadiet.

Befolkningens åldersstruktur

Enligt den färskaste befolkningsprognosen växer Finlands befolkning med 265 000 personer från år 2016 till år 2030. Åldersstrukturen förväntas ändra så att andelen äldre växer i förhållande till de yngre åldersklasserna. Antalet över 64-åriga väntas växa med 320 000 jämfört med nuläget. Under samma period väntas antalet barn som börjar grundskolan minska med 5 % dvs. med cirka 3 000 barn.

Befolkningsmängden år 2016 och prognos för åren 2020, 2025 och 2030

Befolkningsmängden år 2016 och prognos för åren 2020, 2025 och 2030

Befolkningens utbildningsnivå

År 2016 hade 71,4 % (3,3 milj.) av befolkningen som fyllt 15 år avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Det största antalet avlagda examina var inom yrkesutbildningen på andra stadiet. För var tredje finländare var en yrkesinriktad examen på andra stadiet den högsta examen som avlagts.

Knappt 10 % av de 15 år fyllda finländarna hade avlagt en högre högskoleexamen vid universitet. Cirka 35 000, dvs. en procent av befolkningen, hade avlagt doktorsexamen.

Avlagda Examina efter den grundläggande utbildningen enligt högsta avlagda examen år 2016

År 2016 hade knappt 29 % av de 15 år fyllda inte avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Den motsvarande andelen år 2007 var 35,2 %. Andelen som endast har avlagt den grundläggande utbildningen har på nästan 10 år minskat med cirka 6 procentenheter.

Antalet personer utan examen efter den grundläggande utbildningen

I de äldre åldersklasserna är antalet och andelen utan examen hög. År 2016 hade cirka 18 % av 50–64-åringarna ingen examen efter den grundläggande utbildningen; andelen har sjunkit med cirka 9 procentenheter jämfört med början på årtiondet. År 2016 hade varannan av de 65 år fyllda ingen examen efter den grundläggande utbildningen. I de yngre åldersklasserna har inga större förändringar skett under de senaste åren - cirka 15% av befolkningen i åldern 20–49 har endast en examen på grundstadiet.

År 2016 hade 71,4 % av befolkningen som fyllt 15 år avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Det största antalet avlagda examina var inom yrkesutbildningen på andra stadiet.

 

FacebookTwitterYouTube