13.3.2018

Mål: säkerhetspartnerskap – Säkerhetskompetensen utvecklas genom omfattande samarbete

Webbnyhet

Säkerhetskompetens är en del av yrkeskunskapen och viktigt när det gäller praktiska arbetsuppgifter. Grunden för kompetensen skapas redan under yrkesstudierna. Utveckling av säkerhetskompetens är ett bra tema för samarbetet mellan läroanstalter och företag – för säkerhetspartnerskap.

Utbildningsstyrelsen, Arbetarskyddscentralens branschkommitté för kemiindustrin samt företag och samarbetsorganisationer inom kemiindustrins Responsible Care-program har startat ett samarbete som lyfter fram betydelsen av säkerhetskultur och säkerhetskompetens särskilt inom yrkesutbildning.

Målet är att öka samarbetet mellan läroanstalter och företag och dela god praxis. I samarbetet kan modeller för utveckling av säkerhetskulturen och företagens säkerhetsrutiner utnyttjas. På detta sätt kan även långvariga partnerskap födas.

– Vi är glada över att kemiindustrin tog initiativ till samarbete för att stärka säkerhetskompetensen. Genom partnerskapet kan vi bättre svara mot framtidens kompetensbehov. Vi hoppas att läroanstalternas ledning kommer med i säkerhetspartnerskapet, uppmuntrar Anni Miettunen, direktör för yrkesutbildning på Utbildningsstyrelsen.

– Företag inom kemiindustrin har mycket erfarenhet av säkerhetsarbete och perspektiv på framtida kompetensbehov. Ett initiativtagande angreppssätt och den grundläggande kompetensen föds redan under studierna, och därför anser vi att det nystartade samarbetet är viktigt. Ett partnerskap mellan läroanstalter och företag är ett effektivt sätt att hitta de bästa rutinerna för att utveckla kompetensen, säger Timo Leppä, verkställande direktör på Kemiindustrin rf.

– Arbetarskyddscentralens branschkommitté för kemiindustrin medverkar entusiastiskt i projektet. Vi har tagit fram en självvärderingsmodell för att bli arbetarskyddsexpert på läroanstalten, som läroanstalten kan använda för att granska sitt säkerhetsarbete, arbetarskyddsundervisning och praxis. Projektet och självvärderingen kan också vara ett bra sätt att inleda partnerskap med lokala företag och läroanstalter, konstaterar Petri Pakkanen, sakkunnig på Arbetarskyddscentralen.

Det händer mycket i samarbetet kring säkerhetspartnerskap under 2018. Året börjar med tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens, där priserna delas ut på Ledarforum för utbildningssektorn 11–12.6.2018. Under våren fortsätter samarbetet med förmiddagsmöten om säkerhetskompetens på flera orter.

På evenemangen söks partnerskap och lokala verksamhetssätt. Säkerhetskompetensen synliggörs också på SuomiAreena sommaren 2018.

Målet på lång sikt är att skapa säkerhetspartnerskap mellan läroanstalter och företag baserat på kontinuerlig utveckling av säkerhetskompetensen.

I samarbetet kring säkerhetskompetens medverkar Utbildningsstyrelsen, Arbetarskyddscentralen, företag och organisationer som medverkar i och ligger bakom kemiindustrins ansvarsprogram Responsible Care: Kemiindustrin rf, Industriförbundet rf, Fackförbundet Pro rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf.

Hashtaggarna för säkerhetspartnerskapssamarbetet på Twitter är #turvallisuuskumppani och #säkerhetspartner.

Säkerhetskompetens är en del av yrkeskunskapen och viktigt när det gäller praktiska arbetsuppgifter. Grunden för kompetensen skapas redan under yrkesstudierna. Utveckling av säkerhetskompetens är ett bra tema för samarbetet mellan läroanstalter och företag – för säkerhetspartnerskap.

 

FacebookTwitterYouTube