20.3.2019

Läsrörelsen ska stärka barns och ungas läskunnighet

Webbnyhet

LäsrörelsenPå våren 2018 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen ett nationellt läskunnighetsforum för att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Det här resulterade i Läsrörelsen och riktlinjer för att utveckla läskunnigheten.

Åtgärderna som ska främja barns och ungas läsande och läskunnighet har delats in i fyra helheter:

 1. Vi inspirerar barn och unga att läsa.
 2. Vi aktiverar uppväxtgemenskaperna att stödja läsningen.
 3. Vi förstärker de sakkunnigas kunnande och samarbete.
 4. Vi skapar strukturer som främjar läsandet.

I början av 2019 anställde Utbildningsstyrelsen två koordinatorer för Läsrörelsen. Läskoordinatorerna har i uppgift att samordna arbetet med att genomföra riktlinjerna. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte också 28.2.2019 en mångprofessionell uppföljningsgrupp för Läsrörelsen.Läsrörelsen är en process som grundar sig på de medverkande aktörernas verksamhet och åtgärder för att främja läsandet. Läsrörelsen är en ”medborgarrörelse” som utmanar alla att främja läsandet och läskunnigheten. I dag krävs allt mångsidigare läsfärdigheter – multilitteracitet – till exempel på grund av digitaliseringen och mångfalden av texter. Multilitteracitet innebär bland annat att man kritiskt kan tolka och bedöma det man läst samt textens tillförlitlighet. Samtidigt behöver man också stödja kunskaperna i multilitteracitet hos dem som arbetar med barn och unga.

Läsrörelsen behövs för att stödja utvecklingen av läskunnigheten. Barns och ungas läskunnighet har försämrats under hela det senaste årtiondet. Det här syns framför allt i pojkarnas läsfärdigheter. Läskunnigheten bland personer under 25 år är svagare än för dryga tio år sedan. I Finland finns allt fler personer med svaga läsfärdigheter och antalet barn och unga med utmärkta läsfärdigheter har minskat. Forskning visar att var tionde elev som går ut den grundläggande utbildningen inte har tillräckliga läsfärdigheter för att klara av fortsatta studier.
För att upprätthålla landets läskunnighetsnivå krävs att alla instanser och människor förbinder sig till att utveckla läskunnigheten för att vi ska kunna uppnå bestående strukturer och förfaringssätt. Läsrörelsen sporrar alla finländare till konkreta, små eller stora gärningar för att förbättra läskunnigheten – till förmån för bildningen, välbefinnandet och jämlikheten.

Barns och ungas läskunnighet främjas genom samarbete

Läsrörelsen samarbetar med olika utvecklingsnätverk vid Utbildningsstyrelsen, såsom Fyren, Tindra, Poiju och Reimari samt med Utbildningsstyrelsens innovationscenter. Vi planerar evenemang och utbildningar tillsammans för olika målgrupper: vuxna, barn och unga och så många intressegrupper som möjligt. Varje aktör utvecklar utifrån sina egna utgångspunkter olika förfaranden för att främja läskunnigheten och läslusten.


År 2019 deltar Läsrörelsen bland annat i följande evenemang och utbildningar:

 • De nationella utbildningsdagarna inom småbarnspedagogik (februari 2019)
 • De nationella utbildningsdagarna inom förskole- och inledande undervisning (april 2019)
 • Barnmässan (12–14.4.2019)
 • Biblioteksdagarna (juni 2019)
 • Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivä (juli 2019)
 • Forum för undervisning i modersmål och litteratur (augusti 2019)
 • Bokmässan i Åbo (oktober 2019)
 • Modersmålsforum (10–11.4.2019)
 • Bokmässan i Helsingfors (oktober 2019)


Läsrörelsen stödjer också följande processer och projekt:

 • Kampanjerna Läsklanen och En bokgåva till barnet (Finska kulturfonden)
 • Läsrörelsen i skolan (Läscentrum)
 • READ-kampanjen (Me-säätiö)
 • Världens största föräldrakväll (Innovationcentret, Me-säätiö)
 • Lukeva Lappeenranta, Oulu lukee
 • YLE och andra medier
 • Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).


Ytterligare information

 • Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1827
 • Läsrörelsens koordinator Pia Lumme, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1809
 • Undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1688
 • Undervisningsrådet Minna Harmanen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1481

Läs mera

På våren 2018 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen ett nationellt läskunnighetsforum för att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Det här resulterade i Läsrörelsen och riktlinjer för att utveckla läskunnigheten.

 

FacebookTwitterYouTube