24.4.2018

Integration av invandrare och asylsökande understöds med 8 miljoner euro

Webbnyhet 24.4.2018

Utbildningsstyrelsen har öppnat ansökan om statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar ansökningar från projekt som främjar samarbete mellan olika sektorer och som syftar till ett bredare regionalt eller nationellt genomslag.

Utbildningsstyrelsen beviljar stöd på cirka 8 miljoner euro. Understödet för att främja integration delas för första gången ut via Utbildningsstyrelsen, tidigare har undervisnings- och kulturministeriet ansvarat för ansökningsprocessen.

Målsättningen är att försnabba och stödja invandrares och asylsökandes utbildningsvägar samt integrationsfrämjande åtgärder bland annat genom personlig tillämpning. Med understödet kan man bland annat utveckla invandrarnas lärande och handledning allt från småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen, högskoleutbildningen till det fria bildningsarbetet samt förberedande och handledande utbildningar. Dessutom kan man främja delaktighet och välbefinnande genom åtgärder inom konst, kultur och motion samt inom ungdomsarbete och -verksamhet.

Understöd kan beviljas till högskolor, utbildningsanordnare, huvudmän, kommuner samt sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer. Understöd inom konst, kultur och motion kan beviljas endast till organisationer. Särskilt välkomnas projekt som främjar interkulturella möten och dialog.

Ansökan öppnades 23.4.2018. Den digitala ansökan ska lämnas in via Utbildningsstyrelsens digitala system senast 25.5.2018 kl. 16.15.

Läs mer om understödet

Utbildningsstyrelsen har öppnat ansökan om statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället. Utbildningsstyrelsen uppmuntrar ansökningar från projekt som främjar samarbete mellan olika sektorer och som syftar till ett bredare regionalt eller nationellt genomslag.

 

FacebookTwitterYouTube