2.1.2019

Ibruktagandet av informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda skjuts upp

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att skjuta upp ibruktagandet av informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) med ungefär en månad. Ibruktagandet skjuts upp för att säkerställa den tekniska funktionen. Genom att säkerställa den tekniska funktionen, säkerställs också för användarna av Varda att tjänsten kan användas tillförlitligt. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle Varda ha tagits i bruk 1.1.2019.

Vi skickar ut mer detaljerad information gällande tidtabellen för ibruktagandet av Varda till kommunernas och samkommunernas uppgiftsansvariga och systemansvariga i Varda under veckan som inleds 14.1.2019 (vecka 3).

Uppskjutningen av ibruktagandet av Varda upphäver inte kommunernas och samkommunernas skyldighet att överföra/spara uppgifter i Varda enligt den av Utbildningsstyrelsen angivna tidtabellen senast 30.4.2019.

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogiken. I Varda registreras i början av 2019 uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, verksamhetsställen och barn inom småbarnspedagogisk verksamhet samt från och med 1.9.2019 uppgifter om barns föräldrar och vårdnadshavare samt personal inom småbarnspedagogik. Upprätthållare av Varda är Utbildningsstyrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för styrningen av Varda.

Mer information

specialsakkunnig Tero Huttunen, , tfn 0295 330 219, undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen kundtjänst

Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att skjuta upp ibruktagandet av informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) med ungefär en månad. Ibruktagandet skjuts upp för att säkerställa den tekniska funktionen. Genom att säkerställa den tekniska funktionen, säkerställs också för användarna av Varda att tjänsten kan användas tillförlitligt. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle Varda ha tagits i bruk 1.1.2019.

 

FacebookTwitterYouTube