4.3.2019

Ge respons på grunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning!

I och med att lagstiftningen om gymnasieutbildningen har förnyats utarbetar Utbildningsstyrelsen det här året nya grunder för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I arbetet med de nya grunderna vill vi i så hög grad som möjligt använda den sakkunskap som finns hos rektorerna och lärarna i gymnasierna som ordnar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Syftet med den här enkäten är att föra samman gymnasiernas erfarenheter av och synpunkter på grunderna för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (2015). Med enkäten vill vi också utreda hur bra de nuvarande grunderna upplevs vara ur de olika avsnittens perspektiv. Samtidigt kan man ge förslag angående arbetet med de nya grunderna.

Vi önskar att man i enkäten inte kommenterar sådana frågor som det inte är möjligt att påverka i läroplansgrunderna, till exempel timfördelning eller lokala lösningar.

Enkäten kan besvaras av rektorer, enskilda lärare eller läroämnesgrupper. Man kan svara på hela enkäten eller endast valda delar. Om du svarar på en fråga kring ett kapitel som omfattar flera underkapitel eller lärokurser kan det vara bra att nämna vilket avsnitt ditt svar berör.

Den är öppen fram till 29.3.2019 kl. 23.59.

Tack redan på förhand för era svar!

Mer information ger

  • Undervisningsrådet Pamela Granskog,
  • Specialsakkunnig Sonja Hyvönen,

I och med att lagstiftningen om gymnasieutbildningen har förnyats utarbetar Utbildningsstyrelsen det här året nya grunder för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I arbetet med de nya grunderna vill vi i så hög grad som möjligt använda den sakkunskap som finns hos rektorerna och lärarna i gymnasierna som ordnar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

 

FacebookTwitterYouTube