12.4.2018

Fyra finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Webbnyhet 11.4.2018

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för första gången fått en egen titel. Havukosken koulu i Vanda, Kärpäsen koulu i Lahtis, Ylitornion yhteiskoulun lukio och Lapin koulutuskeskus REDU kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning är ett EU-program som för samman skolor, elever och lärare i hela Europa.

Titeln eTwinning-skola 2018–2019 tilldelades totalt 1211 europeiska skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande eTwinning-skolor, där det är möjligt att få inspiration för vidareutveckling av eTwinning. Skolorna kan använda titeln i alla sina presentations- och marknadsföringsmaterial.

Synliggörandet av det internationella arbetet var den viktigaste orsaken till att Lapin koulutuskeskus REDU ansökte om titeln, berättar Mari Jokela, lärare i turism och eTwinningambassadör.

– Internationellt samarbete är viktigt och rent av självklart för oss, men på detta sätt gör vi arbetet mer synligt utåt, till exempel för framtida studerande eller lokala företag, säger Jokela.

Med titeln vill man ge erkännande förutom för enskilda lärare och projekt också för skolornas eTwinning-team och deras fina prestationer. eTwinning-skolorna är föregångare bland annat inom digital praxis, innovativa och kreativa pedagogiska metoder och i att främja lärande i samverkan med andra.

Ansökningsprocessen har två faser och villkoren är bland annat att skolan måste ha varit registrerad i eTwinning under minst två år och åtminstone två av skolans lärare ska jobba aktivt med eTwinning. Ansökningstiden för titeln började i december 2017 och slutade i mars 2018.

Att få titeln är trevligt, tycker Jokela, eftersom det är en konkret bekräftelse för det arbete som har gjorts i skolan under flera år. eTwinning har fört med sig många fina erfarenheter för både studerande som lärare.

– När avstånden är långa och skolan rätt liten är det trevligt att de studerande via gemensamma projekt får fler studiekamrater och lärarna får fler arbetskamrater. Vi har mycket att dela och har en tät kontakt med de andra skolorna, säger Jokela.

eTwinning främjar skolsamarbete med hjälp av IKT genom att erbjuda skolor stöd, verktyg och tjänster. eTwinning erbjuder också lärarna gratis fortbildning via nätet. Cirka 6 200 lärare i Finland och cirka 566 500 lärare i Europa deltar i eTwinning.

Mer information:

Producent Riikka Aminoff, tfn 029 533 1387
Producent Yrjö Hyötyniemi, tfn 029 533 1073

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för första gången fått en egen titel. Havukosken koulu i Vanda, Kärpäsen koulu i Lahtis, Ylitornion yhteiskoulun lukio och Lapin koulutuskeskus REDU kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning är ett EU-program som för samman skolor, elever och lärare i hela Europa.

 

FacebookTwitterYouTube