18.2.2019

Framtidsdagen samlar skolorna till världens största framtidsdiskussion den 1 mars

Webbnyhet

Framtiden ses ofta som en självklarhet och långsiktiga framtidsreflektioner hamnar ofta i skymundan för mer brådskande ärenden. Vi har sällan tid att stanna upp och reflektera över vilka uppfattningar om framtiden som egentligen styr våra handlingar just nu. Under Framtidsdagen får barn och unga möjlighet att öva på metoder och färdigheter som kan hjälpa dem att bygga upp sin egen och en gemensam framtid.

Framtidsdagen är en nationell temadag som strävar efter att uppmärksamma framtiden för att stärka finländarnas medvetenhet om och tro på framtiden. Målet är att det under Framtidsdagen ordnas 10 000 olika diskussioner om framtiden. Framtidsdiskussioner kan ordnas i skolor, kommuner, på bibliotek och arbetsplatser samt i andra gemenskaper.

Framtidsdagen grundar sig på att var och en behöver ha en förmåga att vara förutseende och anpassa sig till förändring i en värld som ständigt förändras och blir allt mer komplex och osäker. Det är frågan om en förmåga att läsa framtiden, det vill säga att kunna utnyttja framtidskunskapen i nuläget.

Med hjälp av Framtidsdagens material kan eleverna utforska alternativa framtidsscenarier

I skolorna och läroanstalterna kan Framtidsdagen ordnas som en mångvetenskaplig temadag som utgår från framtidsforskning. Det finns färdigt material som eleverna och de studerande kan använda för att undersöka olika framtidsalternativ. Alla läroanstalter kan delta i framtidsdagen, allt från de lägre årskurserna till andra stadiet. Varje skola eller klass kan självständigt ordna sin egen Framtidsdag som en helhet som passar in i den egna läsordningen.

Materialet och metoderna för Framtidsdagen har utformats av Tulevaisuuskoulu ry och centret för framtidsforskning vid Åbo universitet (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), utifrån deras mångsidiga erfarenheter av att utveckla barns och ungas framtidstänkande.

Materialet finns på Framtidsdagens webbplats www.tulevaisuuspaiva.fi (på finska) och kan användas som grund för diskussionerna. På webbplatsen kan man också läsa mer om Framtidsdagen och anmäla sitt eget evenemang.

Framtidsdagen arrangeras av Tulevaisuuskoulu, centret för framtidsforskning vid Åbo universitet och Futures Specialists Helsinki i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet, Sitra, Laurea och flera andra samarbetspartner.

Framtiden kommer inte – vi skapar den tillsammans. Kom med och diskutera framtidsalternativ på Framtidsdagen! Dela också era reflektioner på sociala medier med nyckelorden #framtidsdagen och #futuresday.

Ytterligare information:

Laura Pouru, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, tfn 050 329 0711,
Otto Tähkäpää, Tulevaisuuskoulu, tfn 044 305 2174,

Framtiden ses ofta som en självklarhet och långsiktiga framtidsreflektioner hamnar ofta i skymundan för mer brådskande ärenden. Vi har sällan tid att stanna upp och reflektera över vilka uppfattningar om framtiden som egentligen styr våra handlingar just nu. Under Framtidsdagen får barn och unga möjlighet att öva på metoder och färdigheter som kan hjälpa dem att bygga upp sin egen och en gemensam framtid.

 

FacebookTwitterYouTube