17.5.2018

Europeiskt kulturarvspris till projektet Kulturvolten

Europeiska kommissionen och Europa Nostra publicerade den 15 maj vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018. Bland årets vinnare finns det finländska projektet Kulturvolten, som har främjat utarbetandet av planer för kulturfostran i kommunerna.

Planerna för kulturfostran ger barn och unga fostran i kultur och kulturarv som en del av den kommunala grundläggande utbildningen. Syftet med projektet Kulturvolten var att öka antalet planer. I projektet skapades ett nätverktyg, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, som kommunerna kan använda för att självständigt utarbeta en plan för kulturfostran som baserar sig på det lokala kulturutbudet.

– Projektet erbjuder en relativt billig men effektiv modell som kan tillämpas i hela Europa för att planera en utbildning där kulturella värden är i fokus, konstaterade juryn.

I sin motivering betonade juryn att projektet utnyttjade ett digitalt verktyg och skapade ett helhetsinriktat och flexibelt tillvägagångssätt för läroplansarbetet. Planen för kulturfostran omfattar alla barn och unga i kommunen oberoende av bakgrund.

– Att främja elevernas delaktighet och aktiva roll har också varit ett centralt mål med revideringen av läroplanen. Med hjälp av kulturfostran uppmuntrar vi eleverna att vara aktiva och skapar en grund för en livskraftig lokal kultur. Enligt den grundläggande utbildningens värdegrund är kulturell mångfald en rikedom som den dagliga undervisningen ska bygga på. I de nya läroplanerna ingår kulturfostran i all undervisning, konstaterar undervisningsrådet Mikko Hartikainen.

När projektet Kulturvolten startade hade endast 43 av 311 kommuner i Finland en plan för kulturfostran. När projektet avslutades 2017 fanns det 90 kulturfostransplaner och 50 planer var under arbete.

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Förbundet för barnkulturcenter i Finland. De viktigaste samarbetspartnerna var Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Projektet finansierades av utbildnings- och kulturministeriet, och Centret för konstfrämjande stödde ordnandet av en turné med workshoppar.

Under Europaåret för kulturarv lyftes det europeiska mervärdet fram

Andra prisbelönta framgångshistorier utöver Kulturvolten är bland annat restaureringen av en bysantinsk kyrka och dess freskomålningar från 700–800-talen i Grekland, utvecklingen av en ny metod för konserveringen av historiskt viktiga byggnader i Europa, det 30-åriga åtagandet av ett internationellt nätverk av frivilligorganisationer att skydda Venedig.

– Det pris som det europeiska kulturarvsnätverket delar ut är det mest betydelsefulla priset på kulturarvsområdet i Europa. Det är ett fint erkännande för det värdefulla arbete som Föreningen för kulturarvsfostran, Förbundet för barnkulturcenter i Finland och samarbetspartnerna utför.

Eftersom år 2018 är Europaåret för kulturarv fästes i år uppmärksamhet speciellt vid det europeiska värdet i de prisbelönades prestationer för kulturarvet.

– Huvudtemat för kulturarvsåret i Finland är delaktighet i kulturarvet. Det gör att vi sporras att utveckla nya sätt att främja växelverkan mellan individen och samhället samt tillgången till och en hållbar användning av kulturarvet.

Oberoende prisnämnder gick igenom sammanlagt 160 prisansökningar. Ansökningar kom in från organisationer och enskilda personer i 31 europeiska länder. Utmärkelsen för framstående prestationer inom kategorierna konservering, forskning samt utbildning och ökande av medvetenheten gavs till 29 prismottagare från 17 länder. Vinnarna prisbelönas i en prisceremoni den 22 juni i Berlin, där det allra första europeiska toppmötet för kulturarv hålls.

Europeiska unionens kulturarvspris, Europa Nostra-prisen, har delats ut sedan 2002 då Europeiska kommissionen startade prisprogrammet. Europa Nostra har genomfört programmet ända sedan dess början. Syftet med priset är att fira fina prestationer på kulturarvsområdet och att främja spridningen av bästa praxis när det gäller restaurering av kulturarvet, forskning, förvaltning, frivilligverksamhet, utbildning och kommunikation. Prisprogrammet finansieras av Europeiska unionens program Kreativa Europa.

Ytterligare information

Europeiska kommissionen och Europa Nostra publicerade den 15 maj vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018. Bland årets vinnare finns det finländska projektet Kulturvolten, som har främjat utarbetandet av planer för kulturfostran i kommunerna.

 

FacebookTwitterYouTube