26.9.2018

Europeiska språkdagen firas den 26 september

Webbnyhet

Syftet med europeiska språkdagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Dagen lyfter fram en mängd teman vilka också betonas i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Europeiska språkdagen firas på initiativ av EU och Europarådet sedan 2001 för att främja språkinlärning och språkundervisning. Europeiska språkdagen är en del av Europarådets och ECML:s (European Center for Modern Languages) mångsidiga verksamhet och Utbildningsstyrelsen är ECML:s ansvarsmyndighet i Finland.

Runt om i Europa uppmuntras 800 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 47 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.

På europeiska språkdagen organiseras en rad evenemang runt om i Europa: aktiviteter för och med barn och vuxna, kampanjer i skolor, mässor, tv- och radioprogram, språklektioner och konferenser. Nationella myndigheter och olika partner har fria händer att arrangera aktiviteter. På denna webbplats hittar man olika aktiviteter dagen till ära.

Europeiska språkdagens huvudevenemang i Finland arrangeras fredagen den 28 september 2018 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Arrangören är Europeiska kommissionen tillsammans med nätverket Svenska nu. På förmiddagen arrangeras ett svenskspråkigt seminarium om Finlands och Sveriges gemensamma historia ”Det svenska i Finland och finska i Sverige”. Efter lunchen fortsätter programmet med seminariet ”I minoritet med stolthet”. Detta seminarium behandlar minoritetskulturer och modersmålets betydelse för den egna identiteten.

Syftet med europeiska språkdagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Dagen lyfter fram en mängd teman vilka också betonas i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

 

FacebookTwitterYouTube