6.6.2018

Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag om ett nytt Erasmus-program – budgeten föreslås fördubblas

Webbnyhet

Bild: Europeiska kommissionenEuropeiska kommissionen offentliggjorde i slutet av maj sitt förslag till ett nytt Erasmus-program för 2021–2027. Enligt förväntningarna skulle det nya programmet utgöra en fortsättning på det nuvarande Erasmus+-programmet. Anmärkningsvärt jämfört med den nuvarande programperioden (2014–2020) är den stora förhöjning som föreslagits till budgeten.

Enligt Europeiska kommissionens förslag skulle det nya programmet i likhet med Erasmus+-programmet omfatta alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorerna. Programmets struktur skulle bevaras, men delas i tre så kallade nyckelfunktioner:

 • rörlighet i utbildningssyfte
 • samarbetsprojekt
 • stöd för utveckling av gemensamma verksamhetsprinciper.

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott som finansierar europeiskt samarbete inom dessa områden.

Nya funktioner för internationalisering

Skillnaden med det nuvarande programmet är att programmets namn byts ut till Erasmus. Enligt kommissionens förslag ska nya funktioner och drag bland annat vara

 • elevmobilitet i skolorna samt mobilitet för idrottstränare och personal
 • samarbetet med länder utanför Europa skulle utvidgas att förutom högskoleutbildning och ungdomssektorn även gälla yrkesutbildningen
 • partnerskap inom spetskompetens som skulle bestå av europeiska universitet och center för yrkesinriktad spetskompetens
 • de långvariga ErasmusPro-utbytena för yrkesutbildning som ingick i ett försök ska fortsätta
 • europeisk volontärtjänst övergår till ett annat program
 • Initiativet DiscoverEU ska i fortsättningen erbjuda 18-åringar möjligheten att genom tågluffning bekanta sig med andra europeiska länder och deras kulturer
 • Att olika initiativ som går under Erasmus-namnet (till exempel Erasmus för företagare) ska omfattas av det nya programmet
 • möjligheten att genom specialåtgärder svara mot utmaningar man möter under programperioden, såsom till exempel flyktingkrisen under den nuvarande programperioden.

Det nya programmet ska i större omfattning även lyfta fram utnyttjandet av virtuellt samarbete i fråga om utlandsperioder och samarbetsprojekt. Däremot ingår inte längre försöket med studielån som är med i det nuvarande programförslaget i det nya förslaget.

En rejäl höjning föreslås i programbudgeten

Enligt förslaget ska budgeten mer än fördubblas jämfört med den nuvarande budgeten och ska under den nya programperioden uppgå till 30 miljarder euro. Enligt Europeiska kommissionen skulle man därmed möjliggöra upp till 12 miljoner förmånstagare under sju programår. Detta vore tre gånger mer jämfört med det nuvarande programmet.

Programmets administration ska fortfarande förenklas. Tillgång till programmet ska underlättas bland annat genom att skapa en lämpligare typ av partnerskapsprojekt för mindre aktörer. Syftet med dessa åtgärder är att det ska bli lättare för mindre organisationer och personer i sämre ställning att delta i programmet.

De nationella byråerna i de olika länderna, kommissionen och det genomförandeorgan som är underställt den ska fortfarande svara för programmets administration.

Programförslaget består av en programförordning och en promemoria om dess bakgrund. Själva förordningen är enligt förväntningarna rätt generell. Det dokument som hör till programförslaget ger en mer detaljerad uppfattning om funktionerna i det föreslagna programmet.

Mer information

Europeiska kommissionen offentliggjorde i slutet av maj sitt förslag till ett nytt Erasmus-program för 2021–2027. Enligt förväntningarna skulle det nya programmet utgöra en fortsättning på det nuvarande Erasmus+-programmet. Anmärkningsvärt jämfört med den nuvarande programperioden (2014–2020) är den stora förhöjning som föreslagits till budgeten.

 

FacebookTwitterYouTube