11.5.2018

De flesta studerandena inom yrkesutbildning är nöjda med sina påverkansmöjligheter i studierna

Webbnyhet

AmmatillinenDen nya utredningen Osallisena opinnoissa (Delaktig i studierna) visar att atmosfären inom yrkesutbildning i huvudsak stöder delaktighet. Det finns ändå mycket utrymme för utveckling innan studerandena har lika möjligheter att påverka sina studier.

I utredningen Osallisena opinnoissa insamlades information om bl.a. hur studerandena upplever sin delaktighet och möjlighet att påverka studierna och göra val som gäller studierna samt hur gemenskapen och välbefinnandet i läroanstalten kan påverkas. I utredningen deltog fem anordnare av yrkesutbildning som intervjuades. Även deras studerande inom teknik och kommunikation samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen som svarade på studerandeenkäten deltog i utredningen.

Enligt resultaten stöder atmosfären i yrkesläroanstalterna delaktighet rätt väl och de flesta studerandena är nöjda med sina påverkansmöjligheter i studierna. En förhållandevis liten grupp studerande deltar i formella påverkanskanaler, som elevkårens verksamhet. Många andra är emellertid intresserade av studerandepåverkan och utveckling av gemenskapen. Studerandena vill ha mer information om påverkansmöjligheter och uppmuntran till att ta tag i dem. I stället för aktiv studerandepåverkan önskas fler möjligheter att påverka hur undervisningen anordnas i vardagen.

Enligt utredningen har studerandena än så länge begränsade möjligheter att påverka sina studier och möjligheterna varierar mycket även hos samma utbildningsanordnare. Det finns rutiner för att höra studerandena, men bland annat upplevs respons på undervisningen fortfarande ha en slumpmässig inverkan. Tröskelfrågor gällande delaktighet förefaller utifrån enkäten att vara uppmuntran eller avsaknad av uppmuntran från lärarna samt de undervisningsmetoder som används och möjligheten att påverka dem. Påverkan av de egna studierna görs genom personlig tillämpning av studievägen och i vardagsrutiner. Hur dessa genomförs beror på vilka ramar som ges verksamheten, men även på undervisningspersonalen. Studerandenas möjligheter att påverka sina egna studier bör ökas även med hänsyn till möjligheterna till individuella studievägar.

Riskgrupper behöver mer vägledning

En stor del av studerandena upplever att de fått tillräckligt med information för att fatta ett utbildningsval, men i gruppen kan man även identifiera en grupp studerande vars kunskaper om utbildning är mer bristfälliga. Samma bakgrundsfaktorer upprepas i de variabler som beskriver möjligheterna och funktionsförmågan i olika steg i studievägen, dvs. stödbehov, förankring i gemenskapen och en upplevelse av att de inte har kunnat påverka studierna.

Faktorer som förhindrar välbefinnande och förankring i studierna samlas ofta hos studerande som har hinder i funktionsförmågan och som är mindre socialt och fysiskt aktiva. Till riskgruppen hör även studerande med invandrarbakgrund, som har språkproblem och eventuellt även ett behov av studier som stärker studiefärdigheterna.

En rekommendation av dem som gjort utredningen är att man fortfarande bör satsa på att vägleda studerandena och att studerandena allt mer bör stödas i självstyrning. Element som stärker delaktighet bör också införas i undervisningen och vägledningen. Därtill bör man satsa på trivsel och en attitydmässig tillgänglighet, där personalen och kunskaper att möta människor i vardagen är i nyckelposition.

Utredningen har gjorts som ett led i projektet Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (Nationell samordning av smidiga övergångar) som ingår i undervisnings- och kulturministeriets ESF-finansierade åtgärdsprogram Relevant kunnande. Projektet genomförs av Utbildningsstyrelsen samt Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf . Utredningen Osallisena opinnoissa genomfördes av Owal Group Oy på uppdrag av Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information

Den nya utredningen Osallisena opinnoissa (Delaktig i studierna) visar att atmosfären inom yrkesutbildning i huvudsak stöder delaktighet. Det finns ändå mycket utrymme för utveckling innan studerandena har lika möjligheter att påverka sina studier.

 

FacebookTwitterYouTube