7.5.2018

Användning av internetmaterial i undervisningen har ökat

Webbnyhet 7.5.2018

Genomsnittlig läraren -grafik på finskaAnvändningen av material som finns på internet har ökat avsevärt i undervisningen. Detta kom fram i breda utredningar om användningen av verk som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen lät utföra år 2017.

I den första utredningen kartlades kopiering och användning av tryckta publikationer och internetmaterial i yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter. Utredningen genomfördes med en internetbaserad enkät och den hade 408 svarande. För närvarande pågår en motsvarande kartläggning i grundskolan och gymnasier.

I en annan utredning som genomfördes tillsammans med AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry låg fokus på av-material som används i grundskolor, på gymnasier, yrkesläroanstalter och i högskolor. Det kom totalt 2 192 svar på enkäten.

Lärare vid yrkesläroanstalter kopierar webbmaterial 21 gånger per år

Enligt resultaten kopierar en lärare på en yrkesläroanstalt i genomsnitt 8,9 gånger och skannar 2,8 gånger per år tryckta publikationer. Läraren skriver ut material som skyddas av upphovsrätt från internet i genomsnitt 12,6 gånger per år och kopierar motsvarande webbmaterial i genomsnitt 21,6 gånger per år.

Allra mest tas kopior för yrkesutbildning från läroböcker och facklitteratur eller tidningsartiklar. Från internet skrivs ut och kopieras allra mest lagar och förordningar, olika bruksanvisningar och manualer samt foton och andra bilder.

Kopiering av material som skyddas av upphovsrätt fortsätter digitalt

Samtidigt som kopiering och användning av webbmaterial i undervisningen har ökat avsevärt under de senaste tio åren, har fotokopiering och utdelning av pappersutskrifter i undervisningen minskat.

Kopiering och användning i undervisningen av material som skyddas av upphovsrätt har inte minskat som helhet, utan användningen har blivit digital. Lärarna kopierar material från internet och sparar dem i en kursplattform eller en sluten lärmiljö. Material fogas även till självgjort undervisningsmaterial som presenteras på lektioner eller delas ut som pappersutskrifter.

Per år inspelas 2–3 av-verk

Enkäten som utredde användningen av av-verk visade att lärare i grundskolan, på gymnasiet och i yrkesutbildning spelar in för undervisning i genomsnitt 2–3 program eller videor per år. Att spela in tv-program och videor för undervisning händer mycket mer sällan i högskolor, där lärarna spelar in i genomsnitt 1,5 program eller videor per år.

Mest program och videor spelas in via Yleisradios tv-kanaler samt YouTube och andra internetkällor. De mest populära tv-kanalerna, från vilka program spelas in för undervisning, är Yle Teema, Yle TV1 och Yle TV2. För undervisningsbruk inspelas mest dokumentära filmer och program, reportageprogram och aktuella program, undervisningsprogram och fiktiva filmer.

Visning av av-verk är vanligast i grundskolan och på gymnasiet

Det är betydligt vanligare att visa tv-program och nätvideor än att spela in dem. Grundskole- och gymnasielärare visar i genomsnitt 40 program eller videor per år och även lärare vid yrkesläroanstalter visar cirka 23 program eller videor per år. I högskolor visas av-verk mer sällan än i grundskolan och på andra stadiet: i yrkeshögskolor visar läraren i genomsnitt 12 program per år och på universitet tre per år.

I undervisningen visas mest olika undervisningsprogram, reportageprogram och aktuella program, nyhetsprogram och dokumentärer. De vanligaste källorna är YouTube, Yle Arenan samt webbplatsen Yle Oppiminen och andra internetkällor. Över 76 procent av dem som svarade hade senast visat i en undervisningssituation en video eller ett tv-program via internet. Bland webbvideor är de vanligaste videor som gjorts av privatpersoner samt olika organisationer och företag.

Visning av av-verk via nätet har ökat

Visning av av-verk i undervisningen har ökat avsevärt under de senaste tio åren, men inspelning av tv-program har däremot minskat: program visas oftare via Yle Arenan eller YouTube. Till ändringen har delvis bidragit att det numera finns ett mycket större utbud av program och videor i internet i olika tjänster och på webbplatser.

Många program i Yle Arenan är tillgängliga endast i 30 eller 45 dagar. Nästan hälften av de svarande skulle vilja visa program i Yle Arenan i undervisningen under en längre tid än de är tillgängliga.

Källor:

  • Internet-aineistojen käyttö lisääntynyt kouluissa -infografik ( jpg)
  • Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Julkaisujen valokopiointi ja skannaus – Internetaineistojen tulostaminen ja tallentaminen 2017. Jan-Otto Malmberg 6.10.2017
  • AV-opetuskäyttö 2017. Jan-Otto Malmberg. 28.9.2017
  • Peruskoulut ja lukiot. Julkaisujen valokopiointi ja skannaus – internetaineistojen tulostaminen ja tallentaminen 2014. Jan-Otto Malmberg. 19.2.2015

Utbildningsstyrelsen har skaffat alla grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter tillstånd för kopiering samt inspelning och visning av tv-program. Mer information om tillstånden och deras innehåll finns på adressen www.kopiraitti.fi/sv/

I Kopiraittila skola finns det webbmaterial i spelform för inlärning och undervisning av upphovsrätt för alla utbildningsstadier från grundskolan till andra stadiet samt för lärarutbildningen. Det avgiftsfria materialet finns på adressen www.kopiraittila.fi/sv/

Användningen av material som finns på internet har ökat avsevärt i undervisningen. Detta kom fram i breda utredningar om användningen av verk som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen lät utföra år 2017.

 

FacebookTwitterYouTube