15.2.2019

70 miljoner att söka för att utveckla allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Webbnyhet

Den gemensamma ansökningshelheten för statsunderstöd inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har nu öppnats. Den nationella utvecklingsfinansieringen har nu för första gången samordnats till en större helhet. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 21.3.2019.

Då ansökan sker samtidigt finns det bättre möjligheter att lokalt överväga vilka helheter utbildningsanordnaren vill fokusera på. En samordnad ansökan sparar också på de administrativa resurserna.

Statsunderstöd kan sökas 15.2–21.3.2019 för att utveckla följande helheter:

Positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken

  • Undervisning på två språk
  • Tutorlärarverksamhet i språk
  • Skolornas klubbverksamhet
  • Likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • Etablering av de regionala nätverken i tutorlärarverksamheten
  • Innovativa lärmiljöer inom den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken
  • Internationalisering inom den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken
  • Verkställandet av gymnasielagen och utvecklingen av gymnasieutbildningens kvalitet
  • Pilotprojekt för att minska läromedelskostnaderna för gymnasiestuderande

För fritt bildningsarbete finns 5,2 miljoner euro att söka. Statsunderstöd för att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål har öppnats 30.1 och pågår till slutet av 2019.

Förutom information per telefon- och e-post erbjuds rådgivning via Skype-möten. Det finskspråkiga informationsmötet som hölls då ansökan öppnades 15.2. kan också ses i efterhand på adressen oph.fi/statsunderstöd.

Samordnandet av statsunderstöd möjliggör planenligt utvecklande

– Att samla statsunderstöden till en mer enhetlig process ger utbildningsanordnarna bättre möjligheter att utnyttja statsunderstöden i det lokala utvecklingsarbetet. Det här förutsätter att det finns en lokal utvecklingsplan med prioriteringar. Jag vill uppmuntra utbildningsanordnarna att utarbeta sådana planer, eftersom utvecklingsfinansieringen kommer att förenhetligas ytterligare, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

I fortsättningen är avsikten att utveckla den nationella finansieringen av utvecklingsverksamhet så att separata ansökningshelheter avskaffas. Då kan utbildningsanordnaren i högre grad utnyttja den lokala planen för att utveckla utbildningen. Målsättningen är också att stärka nätverksverksamheten och samutvecklingen samt effekterna av utvecklingsåtgärderna.

Mer information

Direktör Anni Miettunen, tfn 029 533 1612,
Undervisningsrådet Leena Nissilä, tfn 029 533 1155,
Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597,
Undervisningsrådet Petri Lehikoinen, tfn 029 533 1713,
Direktör Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138,

www.oph.fi/statsunderstod

Den gemensamma ansökningshelheten för statsunderstöd inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har nu öppnats. Den nationella utvecklingsfinansieringen har nu för första gången samordnats till en större helhet. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 21.3.2019.

 

FacebookTwitterYouTube