Webbnyheter

 • 21.6.2018

  Lösningar på pojkarnas utmaningar för lärandet söks med hjälp av prognostiseringsmodell för livslångt lärande

  I början av juni samlades cirka 70 experter till Utbildningsstyrelsens prognostiseringsworkshop för att fundera på vad som borde hända för att man år 2025 kunde se en förbättring i pojkarnas inlärningsresultat. Utöver utbildningssektorn sökte man lösningar ur sex andra sektorers perspektiv.

 • 21.6.2018

  Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för läroanstalter

  Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto om läroanstalters rätt att under 2018 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt.

 • 21.6.2018

  Utbildningsstyrelsen med på SuomiAreena – säkerhetskompetens som tema

  Utbildningsstyrelsen är med på SuomiAreena i Björneborg i juli. På torsdagen den 19 juli ordnas tävlingen #Turvallisuustehtävä på köpcentret Puuvillas scen. Förutom att tävla funderar deltagarna på vad som borde göras för att stärka säkerhetskompetenserna. Nyhetsankaret Peter Nyman leder ordet och i tävlingen och diskussionen deltar bland annat Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen. Du hittar oss också i medborgartorgets #Turvalliusuustehtävä-tält 16–20.7.

 • 19.6.2018

  Månadens statistik: Upp till 4 års skillnader i längden på läroplikten mellan europeiska länder

  Det finns stora skillnader mellan europeiska länder i hur länge läroplikten varar och hur mycket obligatoriska lektioner som ges i skolorna under läroplikten. Detta framgår av den senaste årliga utredningen från Eurydice, EU:s nätverk för informationsutbyte inom utbildning.

 • 15.6.2018

  5 miljoner euro till försök inom den grundläggande utbildningen

  Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till 70 projekt för försök och innovationer inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt cirka 5 miljoner euro går till att hitta nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

 • 15.6.2018

  En nätbaserad serviceplattform åt Europass

  Europeiska unionens Europass-system, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform, då man övergår från ett dokumentbaserat system till en nätbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgarna ett mångsidigt urval av verktyg och tjänster både för arbetssökning och studier. Utvecklingsarbetet genomförs etappvis så att den nya serviceplattformen införs i slutet av 2019.

 • 12.6.2018

  Allt färre yrkesstuderande åker utomlands

  Den internationella mobiliteten bland yrkesstuderande har sjunkit med 11 % jämfört med året innan. Speciellt sjönk deltagandet i korta utlandsperioder på under två veckor, där minskningen var 15 % jämfört med 2016. Totalt 5 551 yrkesstuderande åkte utomlands som en del av studierna i fjol.

 • 11.6.2018

  Vinnare i tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens: AEL:s modell för arbetssäkerhetsutbildning inom cirkulär ekonomi

  Under våren 2018 ordnade Utbildningsstyrelsen en tävling för att hitta goda modeller för hur utbildningsanordnarna utvecklar säkerhetskompetens och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Vinnaren av tävlingen är Ammattienedistämislaitossäätiö AEL med sin modell för arbetssäkerhetsutbildning för aktörer inom cirkulär ekonomi. Vinnaren tillkännagavs på Utbildningssektorns ledarskapsforum den 11 juni.

 • 7.6.2018

  Utbildningsstyrelsen utreder tvåårig förskoleundervisning

  Utbildningsstyrelsen kommer att göra en utredning om eventuell tvåårig förskoleundervisning. Utredningen görs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt med de kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 • 6.6.2018

  Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag om ett nytt Erasmus-program – budgeten föreslås fördubblas

  Europeiska kommissionen offentliggjorde i slutet av maj sitt förslag till ett nytt Erasmus-program för 2021–2027. Enligt förväntningarna skulle det nya programmet utgöra en fortsättning på det nuvarande Erasmus+-programmet. Anmärkningsvärt jämfört med den nuvarande programperioden (2014–2020) är den stora förhöjning som föreslagits till budgeten.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube