23.2.2018

Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

Pressmeddelande

Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

Kommunerna som ansökt om tillstånd är Jämsä, Kaustby, Nyslott, Pieksämäki, Rovaniemi och Ylöjärvi.

Inga svenskspråkiga utbildningsanordnare har ansökt om att delta i försöket.

Enligt ansökningarna skulle möjligheten erbjudas sammanlagt till 486 elever. I de flesta ansökningarna erbjuds ryskan som valbart språk, men också tyska, franska och spanska erbjuds. Språken som erbjuds varierar mellan kommunerna.

Försöket är en del av Juha Sipiläs regeringsprogram Den nya grundskolan som ingår i spetsprojekt 1: Kompetens och utbildning. Programmet startade år 2016 och syftet är att öka språkundervisningen och göra den mångsidigare. För genomförandet av försöket har riksdagen stiftat en separat försökslag, som trädde i kraft i början av 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar försökstillstånden utifrån Utbildningsstyrelsens förslag under våren.

Mer information

Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

 

FacebookTwitterYouTube