29.11.2018

Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats

Pressmeddelande

I höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ingick 227 utbildningar och antalet sökande var 30 400. Cirka 22 % av de sökande fick en studieplats.

I högskolornas gemensamma ansökan hösten 2018 fanns cirka 27 900 sökande varav nästan 6 500 fick en studieplats. I ansökan ingick 227 utbildningar och största delen av dem var vid yrkeshögskolorna. I ansökan ingick 18 universitetsutbildningar, varav 7 var magisterutbildningar som enbart leder till högre högskoleexamen.

Största delen av utbildningarna i gemensam ansökan var finskspråkiga. Inga svenskspråkiga utbildningar ingick i ansökan, men 11 av utbildningarna var engelskspråkiga. Knappt 5,5 % av de sökande och 3 % av de antagna av annan än finländsk nationalitet.

De flesta nybörjarplatserna fanns inom social-, hälso- och idrottsområdet i yrkeshögskolorna, där hälften av de antagna fick en studieplats. Näst mest studerande, cirka 19 % av alla antagna, blev godkända till det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

Andelen som sökte sin första studieplats var motsvarande som tidigare. Drygt 79 % av de antagna och 82 % av de sökande var förstagångssökande.

Resultaten från den gemensamma ansökan skickas till de sökande per e-post denna vecka. Sökande som har blivit antagna ska ta emot studieplatsen senast tisdagen den 11 december kl. 15. Man kan bli antagen från en reservplats fram till den 18 december.

Tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan

Högskolorna kan ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan 3 december–14 december. De utbildningar som erbjuds publiceras i Studieinfo och på högskolornas egna webbplatser allt eftersom högskolorna besluter att ordna tilläggsansökan. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.fi med blanketten för tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan.

Ytterliga information

Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386,
Specialsakkunnig Mikko Eronen, tfn 029 533 1485,

Antalet sökande samt antalet godkända i gemensam ansökan till högskolorna på hösten 2018 högskolevis

Högskola

Sökande

Antagna

Andelen antagna

Centria-ammattikorkeakoulu

376

88

23 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

2836

260

9 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3916

538

14 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

42

15

36 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

1590

241

15 %

Itä-Suomen yliopisto

33

12

36 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1320

151

11 %

Jyväskylän yliopisto

473

183

39 %

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

3347

570

17 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

494

132

27 %

Karelia ammattikorkeakoulu

920

149

16 %

Lahden ammattikorkeakoulu

4019

394

10 %

Lapin ammattikorkeakoulu

1238

231

19 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

9861

843

9 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

8611

784

9 %

Oulun ammattikorkeakoulu

2115

260

12 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

426

67

16 %

Saimaan ammattikorkeakoulu

1516

187

12 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

902

155

17 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

1616

331

20 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1602

221

14 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

2945

457

16 %

Turun ammattikorkeakoulu

3295

469

14 %

Vaasan yliopisto

394

45

11 %

Sammanlagt

30382

6783

22 %

Antalet sökande samt antalet godkända i gemensam ansökan till högskolorna på hösten 2018 branschvis

Utbildningsområde

Sökande

Antagna

Andelen antagna

Humanistiska

12

2

17 %

Det humanistiska och pedagogiska området

208

59

28 %

Pedagogiska

145

47

32 %

Ekonomiska

176

25

14 %

Kulturområdet (YH)

482

129

27 %

Naturvetenskapliga

314

134

43 %

Naturvetenskapliga området (YH)

1984

332

17 %

Naturbruk och miljöområdet (YH)

318

88

28 %

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (YH)

665

174

26 %

Social-, hälso- och idrottsområdet (YH)

18124

3373

19 %

Teknik- och kommunikationsområdet (YH)

3696

1118

30 %

Hälsovetenskaper

4

0

0 %

Samhällsvetenskapliga

265

32

12 %

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (YH)

8165

1270

16 %

Sammanlagt

30382

6783

22 %

I höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ingick 227 utbildningar och antalet sökande var 30 400. Cirka 22 % av de sökande fick en studieplats.

 

FacebookTwitterYouTube