20.8.2018

Över 98 procent av sökande som slutfört grundskolan fick en studieplats

Pressmeddelande

Foto: Hanna AnttilaI vår fick 58 200 unga avgångsbetyg från grundskolan. Under våren och sommaren sökte 99,5 % av grundskoleleverna till yrkesutbildning, gymnasium, specialyrkesläroanstalt eller handledande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,4 procent fått en studieplats via egentliga ansökningar eller via tilläggsansökningar.

En del av dem som inte har sökt eller som inte har fått en studieplats under våren, har sökt till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan eller har t.ex. fått studieplats på folkhögskolornas linjer för fritt bildningsarbete. De syns således inte i statistiken över de riksomfattande ansökningarna.

Studieplats för 3 480 på tionde klassen och inom handledande utbildningar

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan ordnades 22.5–24.7. Antagningsresultaten publicerades i början av augusti.

Det fanns 5 330 nybörjarplatser i ansökan till tionde klasser, utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. Det totala antalet sökande var 5 060, varav 3 480 fick en studieplats. En del av de sökande har redan under sommaren fått en studieplats inom yrkes- eller gymnasieutbildning eller sökt sig till andra studier.

Till svenskspråkiga handledande utbildningar sökte 154, varav 49 sökte till tionde klassen och 102 till utbildning som handleder för yrkesutbildning. Den förberedande utbildningen för invandrare och personer med ett främmande språk hade endast ett fåtal sökande.

Sökande Antagna till finskspråkig Antagna till svenskspråkig
Tionde klassen (påbyggnadsundervisning) 1 325,
sv 49
890 49
Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) 3 440,
sv 102
2 420 67
Utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA) 290,
sv 3
160 3

Det är fortfarande möjligt att få en studieplats

Det finns fortfarande många utbildningar med lediga studieplatser. Ansökan till lediga studieplatser görs via läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar eller tilläggsansökningar.

Till yrkesutbildning ordnas numera kontinuerlig ansökan, dvs. det går att söka till utbildning året om inom ramen för läroanstalternas egna ansökningstider. Kontinuerlig ansökan ordnas också till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Till lediga platser vid gymnasier, på tionde klassen och inom utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA), görs ansökan via tilläggsansökan under hösten.

Information om tilläggsansökan och kontinuerlig ansökan ges i Studieinfo.fi och på läroanstalternas webbplatser.

Mer information

Producent Regina Westermark, tfn 029 533 1289,

I vår fick 58 200 unga avgångsbetyg från grundskolan. Under våren och sommaren sökte 99,5 % av grundskoleleverna till yrkesutbildning, gymnasium, specialyrkesläroanstalt eller handledande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,4 procent fått en studieplats via egentliga ansökningar eller via tilläggsansökningar.

 

FacebookTwitterYouTube