14.6.2018

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Pressmeddelande

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 56 000, varav 97 % fick en studieplats.

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med den 14. juni. De som godkänts som studerande får av läroanstalten ett brev med antagningsresultatet. Sökande som angett sin e-postadress får för första gången dessutom information om antagningsresultatet i sin e-post. Studieplatsen ska tas emot senast den 28 juni.

De som blivit utan studieplats får dessutom av Utbildningsstyrelsen ett brev med information om antagningsresultatet och andra möjligheter att få en studieplats.

I gemensam ansökan fick över 90 % av de sökande en studieplats

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Ifjol fanns det 73 500 sökande, varav 66 600 blev antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte 3 580 och antogs 3 180 nya studerande.

Till yrkesutbildning sökte i år 37 750 förstahandssökande, varav 34 100 sökande fick en studieplats. Ifjol var antalet sökande 39 700 och antalet antagna 35 700. Till gymnasiebaserade yrkesutbildningar sökte 2 700, varav 2 300 fick en studieplats.

Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte drygt 1 700 unga, varav 1 200 blev antagna. Till svenskspråkig gymnasiebaserad yrkesutbildning sökte drygt 40 studenter och omkring hälften av dem fick en studieplats.

I vårens gemensamma ansökan sökte 34 150 unga till gymnasieutbildning. Antalet sökande som fick en studieplats var 31 100. Antalet sökande till svenskspråkig gymnasieutbildning var 2 600, varav nästan 2 000 fick en studieplats.

Av dem som i vår gick ut grundskolan blev endast 3 % utan studieplats i vårens gemensamma ansökan. I gemensam ansökan sökte cirka 56 000 grundskoleelever och 54 400 godkändes som studerande. Av dem antogs 24 100 till yrkesutbildning och 30 300 till gymnasieutbildning. Under sommaren är det ännu möjligt att bli antagen från reservplats.

Till svenskspråkig utbildning sökte 3 300 direkt från grundskolan. I första hand sökte 2 530 till gymnasium och 1 500 till yrkesutbildning. Till gymnasium antogs 1 950 och till yrkesutbildning 1 045. Inom svenskspråkig utbildning blev endast 1 % av dem som sökte direkt från grundskolan i det här skedet utan en studieplats.

Antagningen till specialyrkesläroanstalterna klar

I ansökan till specialyrkesläroanstalter var det möjligt att söka till yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, som ordnas i form av krävande särskilt stöd. I ansökan till specialyrkesläroanstalterna deltog cirka 3 070 sökande, varav 2 100 fick studieplats.

Ansökan till lediga studieplatser, till tionde klassen och handledande utbildningar är i gång

Det är ännu möjligt för den som i den egentliga ansökan blev utan studieplats att få en studieplats via läroanstalternas egna ansökningar. I gymnasiernas tilläggsansökningar och i kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning erbjuds lediga studieplatser, där ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt. Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi från och med den 15 juni eller på läroanstalternas webbplatser.

Under sommaren är det dessutom möjligt att söka till tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning eller till utbildning som förbereder för gymnasieutbildning som riktar sig till invandrare och personer med ett främmande språk. Ansökan pågår fram till den 24 juli. Utbildningsutbudet hittas i Studieinfo.fi.

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324,

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 56 000, varav 97 % fick en studieplats.

 

FacebookTwitterYouTube