1.6.2018

Information om dina studier samlas på ett och sammas ställe – Min Studieinfo gör det smidigare att söka jobb och sköta ärenden

Mediameddelande 1.6.2018

Studieprestationer och information om studierätt hittas nu i en tjänst, där de lätt kan delas vidare till exempel till arbetsgivare. Tjänsten som också är känd som Koski har utvidgats och öppnats som en del av tjänsten Min Studieinfo, också på svenska. Tjänsten och datainnehållet utvecklas kontinuerligt.

I tjänsten Min Studieinfo kan man dela sina studieprestationer vidare med en länk. Med hjälp av länken är det lätt att påvisa avlagda examina, studiernas innehåll och vitsord. Man kan själv bestämma vad som visas via länken och hur länge den är i kraft. Tjänsten kommer till nytta också bland annat för arbetsgivare, som enkelt och pålitligt kan få information om arbetssökandes utbildning redan under ansökningsprocessen.

Tjänsten underlättar också kontakten med myndigheter. Till exempel FPA och TE-byråerna kan hämta den information de har lagstadgad rätt till direkt från tjänsten. Då myndigheterna granskar ens uppgifter får man ett meddelande om det. Tack vare tjänsten behöver myndigheterna inte upprätthålla överlappande register.

– Min Studieinfo är ett viktigt steg för att alla finländare ska kunna använda information om sitt kunnande då de söker jobb och bygger upp en personlig meritförteckning. Nu ser vi de första tjänsterna som underlättar att efterfrågan och utbud av kompetens möts. Att påvisa och bygga upp sina kompetenser samt att uppdatera dem enligt arbetslivets behov är ett område där vi tydligt kan förbättra medborgarnas möjligheter att utnyttja offentlig data, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Tjänsten utvecklas med hjälp av användarerfarenheter

I tjänsten Min Studieinfo är informationen om finländarnas studier i tryggt förvar. Tjänsten kräver stark autentisering till exempel med mobilcertifikat eller nätbankskoder. Ingen hemlig information kan delas via tjänsten eftersom studieprestationer och studierätt är offentliga uppgifter.

– Det har i några månader varit möjligt att se sina uppgifter i tjänsten och många har redan nu upplevt det som nyttigt att kunna kolla upp dem och veta att de finns lagrade. De nya funktionerna för med sig större nytta för såväl medborgare, myndigheter som arbetsgivare, säger utvecklingschef Joonas Mäkinen vid Utbildningsstyrelsen.

I tjänsten kan följande uppgifter visas:

  • Studierätt och studieprestationer inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen som registrerats sedan 2018
  • Studentexamina från år 1990
  • Högskoleprestationer och studierätt i regel från 1995 framåt, högskolevisa undantag kan förekomma

Ifall det fattas information kan man via tjänsten meddela om det till läroanstalten. Tjänsten Min Studieinfo utvecklas allt efter att användarerfarenhet samlas. Frågor och idéer kan skickas till adressen . Tjänsten Min Studieinfo upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Min Studieinfo

Ytterligare information

  • Utvecklingschef Joonas Mäkinen, Utbildningsstyrelsen, , tfn 029 533 1271
  • Serviceadress
  • Projektsida

Studieprestationer och information om studierätt hittas nu i en tjänst, där de lätt kan delas vidare till exempel till arbetsgivare. Tjänsten som också är känd som Koski har utvidgats och öppnats som en del av tjänsten Min Studieinfo, också på svenska. Tjänsten och datainnehållet utvecklas kontinuerligt.

 

FacebookTwitterYouTube