15.3.2018

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 900 sökande

Pressmeddelande

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 13 mars. I gemensam ansökan erbjöds 79 800 nybörjarplatser. Antalet sökande i gemensam ansökan var 71 900, varav 56 200 slutför den grundläggande utbildningen. Det fanns 1 480 färre sökande än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var cirka 3 270, dvs. en aning mindre än i fjol.

Flera sökande till gymnasierna, färre till yrkesutbildning

Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning.Motsvarande andelar föregående vår var 54 procent till yrkesutbildning och 46 procent till gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig utbildning sökte 38 procent till yrkesutbildning (ifjol 37 procent) och 62 procent till gymnasieutbildning (i fjol 63 procent).

I hela landet erbjuds 37 900 gymnasieplatser, varav cirka 2 700 inom svenskspråkig utbildning. Till gymnasierna sökte i vår sammanlagt 34 150 unga, vilket är 400 flera än ifjol. Till svenskspråkig gymnasieutbildning sökte 2 060, vilket är cirka 70 färre än ifjol.

Antalet förstahandssökande till yrkesutbildning var cirka 37 750, vilket är 1 900 färre än ifjol. Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte 1 216, dvs. ungefär lika många som ifjol. Inom yrkesutbildningen erbjuds 41 900 nybörjarplatser, varav 1 850 inom svenskspråkig yrkesutbildning. Yrkesutbildningens popularitet i gemensam ansökan har minskat under de senaste åren.

Utbildningarna i gemensam ansökan riktas till sökande som fullgjort grundläggande utbildning och sökande som saknar en examen. Antalet sökande till grundskolebaserad yrkesutbildning var 34 850. För dem som har avlagt gymnasiet erbjuds 5 000 nybörjarplatser. Dessa studieplatser söks av cirka 2 900 abiturienter eller sökande som tidigare avlagt gymnasiet. Det är möjligt att söka till yrkesutbildning också via kontinuerlig ansökan.

Populära branscher består

Inom yrkesutbildningen har det inte skett några större förändringar i fråga om de populäraste branscherna. Den populäraste branschen i gemensam ansökan är fortfarande social- och hälsovårdsbranschen med 5 200 sökande. Därefter kommer fordons- och transportteknik (4 340), företagsekonomi och handel (3 760), arkitektur och byggande (3 560), el- och automationsteknik (2 890) och skönhetsbranschen (2 130).

Inträdes- och lämplighetsproven i april-maj, antagningsresultaten i juni

Läroanstalterna kan under april och maj ordna inträdes- och lämplighetsprov för utbildningarna. Sökande kallas till proven i början av april. Utbildningsanordnarna kan dessutom vid behov testa de sökandes språkliga färdigheter.

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 14.6. De som antagits ska senast 28.6 ta emot studieplatsen.

Andra ansökningsalternativ utöver gemensam ansökan

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd inleddes den 14 mars och pågår till den 4 april i Studieinfo.fi. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Till övriga handledande utbildningar efter grundskolan, dvs. tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (LUVA) söker man via Studieinfo 22.5–24.7.

I den kontinuerliga ansökan är det möjligt att söka till yrkesutbildning året om. Information om utbildningar och ansökningsförfarande i kontinuerlig ansökan hittas på läroanstalternas webbplatser eller i Studieinfo.fi.

Vid folkhögskolorna erbjuds utbildningar inom fritt bildningsarbete. Ansökan till dessa görs direkt till folkhögskolorna.

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324,

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 13 mars. I gemensam ansökan erbjöds 79 800 nybörjarplatser. Antalet sökande i gemensam ansökan var 71 900, varav 56 200 slutför den grundläggande utbildningen. Det fanns 1 480 färre sökande än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var cirka 3 270, dvs. en aning mindre än i fjol.

 

FacebookTwitterYouTube