1.8.2017

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet

Utbildningsstyrelsens mediameddelande 1.8.2017

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet 1.8.2017. Planerna är en norm som baserar sig på de nya grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.

– Man har lagt ner ett stort arbete på att utarbeta de lokala planerna. Arbetet fortsätter med att genomföra planerna i praktiken, konstaterar generaldirektör Olli-Pekka Heinonen vid Utbildningsstyrelsen. Han betonar också vikten av mångprofessionellt samarbete i planeringen av hur småbarnspedagogiken ska utvecklas med tanke på barnets bästa.

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. De första levnadsåren har konstaterats ha stor betydelse för barnets lärande och hela livet. Därför är det viktigt att det finns en kontinuitet och att läroplanerna genomförs så att övergångarna från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen, nybörjarundervisningen och vidare är så smidiga som möjligt för barnet.

De nya planerna för småbarnspedagogik är ett praktiskt verktyg som bidrar till att förenhetliga utvecklingen av småbarnspedagogiken på nationell nivå. Det är viktigt att utnyttja lokala styrkor och nätverk för att utveckla kompetensen och sprida god praxis.

– Det finns inte endast ett rätt sätt att göra saker på, tvärtom bör man utnyttja olika styrkor och den lokala kunskapen och hitta nya lösningar. Det är sådant nyskapande som jag uppmuntrar, sade Heinonen.

Generaldirektörens videohälsning (video, på finska)

Småbarnspedagogiken firas med en egen dag 5.9.2017

Utbildningsstyrelsen bjuder in alla aktörer inom småbarnspedagogiken att fira de lokala planerna för småbarnspedagogik och ordna ett eget evenemang den 5 september. Syftet med dagen är att presentera de nya planerna för småbarnspedagogik för vårdnadshavarna, kommuninvånarna och alla andra intresserade och förklara hur de inverkar på den småbarnspedagogiska verksamheten. Ni kan planera dagen helt enligt era egna önskemål. Dela stämningen på ert evenemang i de sociala medierna med hashtaggen #smapeddagen #vasuistavauhtia.

Det finns också en evenemangssida i Edu.fi

Bekanta er med nationella grunderna i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder:

I eGrunder har anordnare av småbarnspedagogik också publicerat sina egna lokala planer. De lokala läroplaner som har publicerats i tjänsten är offentliga och kan således läsas av alla intresserade.

Hur förändras småbarnspedagogiken?

Det är viktigt att alla vårdnadshavare bekantar sig med den lokala planen för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett litet infopaket om de viktigaste förändringarna som följer av de nya grunderna.

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 0295331280
Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 0295331525
Specialsakkunnig Kirsi Tarkka, tfn 0295331527
Specialsakkunnig Kati Costiander, tfn 0295331526
Specialsakkunnig Charlotta Rehn, svenskspråkig småbarnspedagogik, tfn 0295331231

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet 1.8.2017. Planerna är en norm som baserar sig på de nya grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.

 

FacebookTwitterYouTube