2.8.2018

Cirka 61 000 förstaklassister börjar skolan

Pressmeddelande

Enligt Utbildningsstyrelsens bedömning inleder cirka 61 000 förstaklassister sin skolgång den här hösten. Det är något färre än förra året. Man uppskattar även att cirka 61 000 barn börjar i förskoleundervisningen.

Sammanlagt går uppskattningsvis 560 000 elever i grundskolorna. Av dem går sex procent i svenskspråkiga skolor. Antalet elever har ökat något under de fem senaste åren och är nu fyra procent fler än år 2014. Det finns 2 353 grundskolor, vilket är 270 färre än för fem år sedan.

Under de senaste åren har 99,4 procent av 6-åringarna deltagit i förskoleundervisningen. Det finns ett flertal orsaker till att alla barn inte deltar i förskoleundervisningen. En del av barnen i den här årsklassen vistas till exempel utomlands med sina föräldrar, några går redan i skolan.

Antalet unga som börjar i gymnasiet har ökat

Bland dem som har slutfört den grundläggande utbildningen har 97 procent fått en studieplats i vårens gemensamma ansökan.

Uppskattningsvis 32 000 unga börjar i gymnasiet. Antalet som studerar enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för unga har ökat sedan år 2014, medan antalet studerande i vuxengymnasier har minskat under de senaste åren; år 2017 var andelen vuxna sju procent av de gymnasiestuderande. Gymnasiestuderandena är uppskattningsvis över 100 000, varav cirka sex procent studerar på svenska. Antalet har under de senaste åren varit oförändrat. Det finns 375 gymnasier, vilket är 38 färre än för fem år sedan.

Uppskattningsvis 272 500 unga studerar inom yrkesutbildningen, varav cirka 3,5 procent studerar inom den svenskspråkiga utbildningen. Andelen nya studerande är cirka 41 procent av alla studerande. Cirka hälften av de studerande inom yrkesutbildningen är under 25 år gamla. Andelen unga under 25 år som inleder sina studier har minskat något under de senaste åren, i höst uppskattas de utgöra cirka 45 procent av alla nya studerande. Utvecklingen är i linje med befolkningsstrukturen i Finland.

Utbildning som förbereder för fortsatta studier erbjuds också

För dem som slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs erbjuds även utbildning som förbereder för fortsatta studier. Den förberedande utbildning omfattar utbildning som handleder för yrkesutbildning, påbyggnadsundervisning (årskurs 10) och förberedande utbildning för gymnasieutbildning. I den gemensamma ansökan tar årligen cirka 3 000 studerande emot studieplats i förberedande utbildning. Resultaten av ansökan denna sommar publiceras 3.8.

Merparten av alla som inleder en förberedande utbildning deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning, drygt 20 procent studerar inom påbyggnadsundervisningen och några procent studerar inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Allt fler har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska

Andelen studerande med ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska har under de senaste åren ökat inom alla utbildningsstadier. Enligt den senaste statistiken utgjorde dessa 6,5 procent av grundskoleeleverna, 5,5 procent av gymnasiestuderande och nio procent av studerande vid yrkesläroanstalter år 2016.

Utbildningsstyrelsen uppskattar antalet barn och unga som inleder sina studier år 2018 bland annat utifrån statistiktjänsten Vipunen samt från befolkningsstatistiken och statistiken över antalet studerande. De senaste utfallen gäller antingen år 2016 eller 2017.

Ytterligare information

  • Allmänbildande utbildning: Pirjo Karhu, tfn 029 5331 317
  • Yrkesutbildning: Riikka Koivusalo, tfn 029 5331 190
  • Svenskspråkig utbildning: Annika Westerholm, tfn 029 5331 221 (anträffbar fr.o.m. 15.8.2018)

Enligt Utbildningsstyrelsens bedömning inleder cirka 61 000 förstaklassister sin skolgång den här hösten. Det är något färre än förra året. Man uppskattar även att cirka 61 000 barn börjar i förskoleundervisningen.

 

FacebookTwitterYouTube