30.8.2018

Bedömningen inom den grundläggande utbildningen förnyas ‒ Utbildningsstyrelsen samlar in åsikter av lärare, elever och föräldrar

Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen samlar in respons och utvecklingsidéer om bedömningen inom den grundläggande utbildningen. Respons önskas av såväl av professionella inom den grundläggande utbildningen som av elever och vårdnadshavare. Respons kan ges på webben fram till 14.9.2018.

I bedömningen har speciellt likvärdigheten och jämförbarheten av vitsord väckt oro bland professionella inom utbildning och i familjer. I juni påbörjade Utbildningsstyrelsen arbetet med att utarbeta mer exakta nationellt bindande kriterier för slutbedömningen våren 2020. Samtidigt bedömer man huruvida mer noggranna bedömningskriterier ska utarbetas även för grundskolans lägre årskurser.

Utbildningsstyrelsen har i dag öppnat en tankesmedja på webben, där man samlar in respons och åsikter om hur bedömningen borde utvecklas för att den skulle bli mer likvärdig. Tankar och åsikter önskas av undervisningsväsendets ledning, lärare, elever och vårdnadshavare.

Tankesmedjan på webben innehåller visuella och interaktiva frågor samt flervalsfrågor. Det tar 10–15 minuter att svara. Innehållet är skräddarsytt för respektive målgrupp. I synnerhet elevernas erfarenheter av och uppfattningar om bedömningen är viktiga, för att barns och ungas röster ska bli hörda i utvecklingsarbetet.

Tankesmedjan är öppen till 14.9.2018. Resultaten används som utgångspunkt i arbetet med att utarbeta mer detaljerade kriterier för slutbedömningen och i utvecklingen av bedömningen inom den grundläggande utbildningen.

Mer information

Undervisningsrådet, Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601,
Undervisningsrådet Erja Vitikka, tfn 029 533 1225,
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445,
Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn 029 533 1776,

Utbildningsstyrelsen samlar in respons och utvecklingsidéer om bedömningen inom den grundläggande utbildningen. Respons önskas av såväl av professionella inom den grundläggande utbildningen som av elever och vårdnadshavare. Respons kan ges på webben fram till 14.9.2018.

 

FacebookTwitterYouTube