20.3.2018

Ansökan om statsunderstöd för innovationer och försök inom den grundläggande utbildningen har öppnats – uppmuntrar till att utveckla tillsammans

Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har öppnat en statsunderstödsansökan för innovationer och utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt 6 miljoner euro har reserverats för ändamålet. Understöden möjliggör nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans. Främjandet av försöks- och innovationsverksamhet är en del av spetsprojektet för att förnya grundskolan och verkställandet av programmet Den nya grundskolan.

Bidragen för försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet stöder förnyandet av verksamhetskulturen inom utbildning och främjar skapandet av innovationer samt påverkar en genomgripande förändring inom skolsystemet. Då förändringar sker i snabb takt behöver man hitta lösningar som bättre svarar på skolornas behov.

– Ansökan som nu öppnas är en chans att pröva något nytt, utveckla utbildningen och skolan som en lärande gemenskap, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Med understöden för försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet stöder vi förnyandet av verksamhetskulturen i skolorna, främjar skapandet av innovationer och stärker lärarnas kunnande, säger Ulla Laine, chef för enheten för Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik och ansvarig för ansökan.

– Utbildningsstyrelsen vill inspirera och utmana undervisningspersonalen och eleverna att hitta nya mer smidiga verksamhetssätt och stärka lärande gemenskaper genom utvecklingsarbete genom försök. Vi testar också en ny verksamhetsmodell där Innovationscentret sparrar en del av dem som fått bidrag, säger Anneli Rautiainen, chef för Innovationscentret som fungerar vid Utbildningsstyrelsen.

Fokus på att känna igen behoven, tillämpa lösningar och lära sig

Den viktigaste utgångspunkten för utveckling genom försök är ett identifierat behov som man tillsammans med olika samarbetspartners tar fram nya lösningar för eller försöker svara på utifrån befintliga, lovande verksamhetsmodeller.

I bästa fall fungerar skolan som en lärande gemenskap där man undersöker och experimenterar tillsammans. Förutom lärare och elever spelar också familjer, kommunens andra sektorer, föreningar, forskare, företag och sammanslutningar en viktig roll i det gemensamma utvecklandet.

I utvecklingsarbetet genom försök är det viktigt att lära sig. Att utvärdera försöks- och utvecklingsverksamheten och att dela inlärningsupplevelser genom nätverk och andra kanaler fördjupar kunnandet och genomslagskraften.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och ansök senast 27.4.2018.

Mer information:

- Undervisningsrådet, chef för enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik Ulla Laine, , tfn 029 533 1597
- Undervisningsrådet Teijo Koljonen, , tfn 029 533 1524
- Undervisningsrådet Kristian Smedlund, , tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
- Undervisningsrådet, chef för Innovationscentret Anneli Rautiainen, , (Utbildningsstyrelsens Innovationscenter) tfn 029 533 1264
- Projektchef Pauliina Kupila, undervisnings- och kulturministeriet, , tfn 02953 30280
- Specialmedarbetare Daniel Sazonov (begäran om intervjuer av ministern), , tfn 02953 30276


---
Regeringsprogrammets målsättningar verkställs genom programmet Den nya grundskolan. Programmet Den nya grundskolan stöder implementeringen av de nya läroplanerna, stärker lärarnas kunnande och skapar samarbetsinriktad verksamhetskultur i skolorna.
Innovationscentret är en innovationsenhet inom Utbildningsstyrelsen med verksamhetsperiod fram till år 2020.

Innovationscentret stödjer anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik i att förnya verksamhetskulturen och därmed skapa innovationer. Målsättningen är att hitta nya verktyg för att utveckla utbildningen och främja systemisk förändring.

Utbildningsstyrelsen har öppnat en statsunderstödsansökan för innovationer och utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt 6 miljoner euro har reserverats för ändamålet. Understöden möjliggör nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

 

FacebookTwitterYouTube