1.6.2018

30 miljoner euro för att stärka likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

FI SV      30 miljoner euro för att stärka likvärdighetUtbildningsstyrelsen har beviljat 30 miljoner i statsunderstöd till att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen. Totalt 235 utbildningsanordnare beviljades understöd.

– Med hjälp av understöden kan man anställa fler lärare och skolgångsbiträden för att minska undervisningsgrupperna i skolor som i högre grad behöver stöd. För att alla ska ha lika möjligheter är det viktigt att alla barn och unga, oberoende av familjebakgrund eller bostadsort ha lika tillgång till grundläggande utbildning av hög kvalitet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Med hjälp av understödet för likvärdighet främjar man utvecklandet av flexibla verksamhetsmodeller, strukturer och praxis inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Man stärker en verksamhetskultur där det är viktigt att alla elever lär sig och är delaktiga. Målet är att främja lärande och välfärd samt likvärdighet, dialog och närskoleprincipen.

– Vi måste sträva efter att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten, en gärning i taget. Då vi fattar beslut om understöden granskar vi regionala indikatorer skolspecifikt så att stödet kan riktas till den utbildningsanordnare som har det största behovet. Ett viktigt mål är att garantera lika möjligheter till framgång i skolan, oberoende av bakgrund, och att varje skola kan erbjuda tillräckligt stöd för lärandet, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Totalt 30 miljoner euro beviljades i understöd för att stärka likvärdigheten under 2018-2019. Understöd beviljades utbildningsanordnare skolspecifikt utifrån indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö. Indikatorerna är andelen 30-54-åringar i åldersklassen som endast avlagt grundstadiet, arbetslöshetsgraden, andelen invånare med främmande modersmål samt resurser som använts för undervisning (euro/elev) år 2017. Understöden beviljas i sin helhet till utbildningsanordnarna, som sedan sinsemellan kommer överens om hur understöden fördelas mellan skolorna.

I de projekt som nu har ansökt om finansiering används understödet till att anställa lärare som kompanjonlärare, att dela grupper eller för uppdelade timmar samt för att anställa biträden inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen där undervisningen för elever som omfattas av intensifierat eller särskilt stöd ordnas helt eller delvis i samband med allmänundervisningen eller där det finns elever som får specialiserad sjukvård. Understödet kan också användas för material som stöd för specialundervisningen.

Regeringen fattade beslut om att fördubbla jämlikhetsfinansieringen under budgetmanglingen hösten 2017. Samtidigt beslöt regeringen att särskilt rikta 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering till skolor som av olika orsaker löper risk att hamna utanför utvecklingsverksamheten eller som har knappt med resurser för ändamålet.

Mer information (Utbildningsstyrelsen):

  • Undervisningsråd Ulla Laine, tfn 0295 3 31597
  • Undervisningsråd Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
  • Undervisningsråd Leo Pahkin p. 029 533 1163
  • Undervisningsråd Maj-Len Engelholm tfn 029 533 1601

Utbildningsstyrelsen har beviljat 30 miljoner i statsunderstöd till att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen.

 

FacebookTwitterYouTube