Meddelanden

 • 18.2.2019

  Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 19 februari och avslutas tisdagen 12 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 000 nybörjarplatser. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

 • 5.2.2019

  Arbetet med att sammanföra utvecklingsfinansieringen framskrider – årets ansökan inleds 15.2

  Statsunderstöden för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning har i år samlats till en ansökningshelhet.

 • 1.2.2019

  Samernas nationaldag firas den 6 februari – många sätt att delta

  Samernas nationaldag är en naturlig tidpunkt att lära känna Europeiska unionens enda ursprungsfolk och dess kultur. På webbplatsen oktavuohta.com finns digert med material som kan användas i undervisningen. På nationaldagen kan man också följa med en livelektion som Saamelaisalueen koulutuskeskus sänder. Genom att beställa avgiftsfria metodkort eller ett skolbesök kan man också bekanta sig med samiskan.

 • 25.1.2019

  Mera stöd för att genomföra läroplansreformen

  Genomförandet av läroplansreformen fortskrider stegvis och inkommande höst inleder också niorna studierna enligt den nya läroplanen. Som stöd för genomförandet har Utbildningsstyrelsen beviljat 11 regionala utvecklingsprojekt 5 miljoner euro för verksamhet som syftar till att i sin helhet utveckla den grundläggande utbildningen. Därtill har man reservat 2 miljoner euro för att effektivera stödet för implementeringen av läroplanerna.

 • 25.1.2019

  #Nyayrkesutbildningen-priset till fördomsfria, uppmuntrande och nyskapande lärare och studiehandledare

  Fördomsfri utveckling, uppmuntran och samarbete med många olika aktörer var motiveringar till att #nyayrkesutbildningen-priset tilldelades ett lärarteam vid Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksia, lärare Minna Olkkonen vid Ammattiopisto Luovi och studiehandledare Maria Andersen vid Oulun seudun ammattiopisto.

 • 24.1.2019

  7,5 miljoner till tutorlärarverksamhet inom gymnasie- och den grundläggande utbildningen – hälften av Finlands gymnasier med

  Utbildningsstyrelsen har beviljat statens specialunderstöd till utvecklandet och inledandet av tutorlärarverksamhet som ett regionalt samarbete. Nästen 190 gymnasier deltar i pilotprojekten. Därutöver beviljades understöd för utvecklande av tutorverksamhet och kunnande inom den grundläggande utbildningen. Skolornas tutorverksamhet täcker över 90 procent av Finlands kommuner och nu sällar sig 12 nya utbildningsanordnare till skaran.

 • 8.1.2019

  Gemensam ansökan till högskolor kör igång

  Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar onsdagen den 9 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 23 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

 

FacebookTwitterYouTube