16.2.2018

Varje grundskola är den bästa skolan

Olli-Pekka HeinonenDen som följt den offentliga diskussionen om den finländska grundskolan har på sistone säkert blivit förbryllad. Å enda sidan är vår grundskola bäst i världen, å andra sidan håller den på att rasa samman och är full av utmattade elever och lärare. Debattklimatet har hårdnat och polariserats också i skolan.

Grundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. I dagens värld är det svårare att uppnå dessa målsättningar. Barnen som börjar skolan har allt mer varierande bakgrund. Hemmet, vännerna, den övriga uppväxtmiljön och medievärlden har verkar ha större inflytande än tidigare. Elevens välmående är en förutsättning för lärandet, samtidigt ger lärandet en grund för att kunna ta ansvar för sitt välmående.

Grundskolan klarar inte sitt uppdrag på egen hand. Det nationella beslutsfattandet, utbildningsanordnarnas beslut och de lösningar som görs i uppväxtmiljön måste stödja skolvardagen mer. Skolan behöver arbetsro för att kunna fokusera på det väsentliga. Långsiktig, enhetlig och konsekvent verksamhet som stöder skolorna behövs nationellt, för utbildningsanordnarnas och uppväxtmiljöns del. Det är det bästa sättet att stoppa ojämlikhetsutvecklingen. Några trollkonster finns inte.

På senaste tiden har man ställt frågan om vi borde införa en striktare normstyrning för att kunna uppnå nationellt enhetliga målsättningar. Tanken känns lockande. Det skulle ändå tära på en av våra största styrkor, eftersom den finländska grundskolan bygger på förtroende: Ett nationellt förtroende för utbildningsanordnarnas förmåga att skapa förutsättningar för lärande i skolorna. Utbildningsanordnarnas förtroende för skolornas och lärarnas kännedom om de bästa pedagogiska lösningarna. Lärarnas förtroende för varje enskild elevs unika förmåga att växa och hitta sina styrkor.

Grundskoleforumet har som mål att hitta en modell där de nationella besluten och utbildningsanordnarnas beslut bättre möts och stöder den skolverklighet som tid, plats och rutiner bildar. Långsiktighet gör det möjligt att fokusera på det väsentliga. Konsekvens hindrar planlöshet. Enhetlighet ger stöd i vardagen. Kunskapsorientering garanterar lösningar i linje med målen.

Jämställdhet på individuell nivå och inom hela skolsystemet kan uppnås med systematiskt utvecklingsarbete och då alla förbinder sig till det. Att ordna undervisning i enlighet med grunderna för läroplanen stöder jämlikhet och utveckling. I världens bästa grundskola har alla ett utvecklande grepp om arbetet.

Grundskolan stöder elevernas välmående och lärande så att alla kan nå sin fulla potential. Elevernas välmående och högklassiga inlärningsresultat är beroende av varandra. Genom att trygga välmåendet och en enhetlig kvalitet på lärandet uppnås jämlikhet inom utbildningen. Också lärarnas välmående har en koppling till bättre pedagogik och bättre inlärningsresultat.

För att trygga barnens och hela gemenskapens välbefinnande måste vi stärka skolans och hemmets samarbete kring fostran och stödja barnen tillsammans på ett sektorsövergripande sätt.

Olli-Pekka Heinonen

Skribenten är Utbildningsstyrelsens generaldirektör.

Läs mer om Grundskoleforumet på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Olli-Pekka HeinonenGrundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Barnen som börjar skolan har ändå allt mer varierande bakgrund. Det behövs brett samarbete för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio plus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .